Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Bank Abp (Evli Bank) publicerade 14.7.2021 ett börsmeddelande om en delningsplan varigenom bolaget delas i ett nytt bolag med fokus på kapitalförvaltning som ska börslistas separat och ett bolag som fortsätter med bankverksamheten och fusioneras med Fellow Finance Abp. Slutresultatet av omstruktureringen blir bolagen Evli Abp (Evli), som koncentrerar sig på kapitalförvaltning och rådgivning samt digitalbanken Fellow Bank Abp (Fellow Bank).

Vår avsikt är att slutföra arrangemanget under första halvåret 2022. Delningen förutsätter inga åtgärder av Evli Banks kunder, som vi också i fortsättningen betjänar som vanligt, men med ett mer omfattande utbud av tjänster.

Evlis mission är att på ett ansvarsfullt sätt öka sina samfunds-, företags- och privatkunders förmögenhet. Bolaget erbjuder kapitalförvaltningstjänster, placeringsfonder, alternativa placeringsprodukter och kapitalmarknadstjänster. Genom sina samarbetspartners erbjuder Evli också låneprodukter samt, genom Fellow Bank, depositionstjänster med konkurrenskraftig ränta.

Evlis internationella institutionella kunder erbjuds en nordisk fondförvaltares tjänster genom lokala säljrepresentanter.

Företag och rådgivningskunderna erbjuds företagsrådgivning samt tjänster i anslutning till förvärv och omorganisation, planering och administration av incitament och belöningssystem samt företagsanalys.

Evli tar över Evli Banks kapitalförvaltningsrörelse med 16,8 miljarder euro förvaltade kundmedel (30.9.2021) och en medarbetarskara på omkring 280 placeringsproffs.

Evlis kontaktpersoner och Investerarservice tfn +358 9 4766 9701 (vardagar kl. 9.30-16.30), investerarservice@evli.com, hjälper dig gärna vid eventuella frågor.

Detta kan också intressera dig