Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli kom igen på första plats i portföljförvaltningens kompetens och kompetens inom ansvarsfull placeringsverksamhet (ESG).

Evli var återigen den mest använda institutionella kapitalförvaltaren i Finland i undersökningen ”External Asset Management Institutions 2020 Finland” gjord av KANTAR SIFO Prospera. Av institutionella investerare som deltog i undersökningen använde över 62 procent Evlis tjänster.

Utöver detta rankades Evli som näst bästa institutionella kapitalförvaltaren baserat på helhetsresultatet. Evlis helhetsvitsord var 4,20 (skala 1-5). Årets starka resultat är en fortsättning på Evlis utmärkta resultat i KANTAR SIFO Prosperas institutionella kundundersökningar, där Evli har valts till Finlands bästa kapitalförvaltare fem år i rad (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) baserat på helhetsvitsordet.

År 2020 bedömdes Evlis bränd inom kapitalförvaltning igen som Finlands starkaste (vitsord 4,44, skala 1-5). Utöver detta fick Evli utmärkta vitsord i bl.a. kapitalförvaltarnas kompetens (4,16), kapitalförvaltningens resultat (4,10) och kundansvarigas kompetens (4,31).

”Jag vill varmt tacka alla våra kunder för deras förtroende för våra tjänster och vår expertis. Vårt mål är att alltid betjäna kunder på bästa möjliga sätt och att utveckla våra tjänster utifrån kundermas behov och mål. Det är fint att se att kunderna uppskattar vårt arbete”, konstaterar Evli Banks direktör för institutionella kunder Kim Pessala.


I undersökningen KANTAR SIFO Prospera ”External Asset Management 2020 Finland” betygsätter finska institutionella placerare 15 kapitalförvaltare på basen av 13 kvalitetskriterier. Institutionerna ansåg att de viktigaste kriterierna var kapitalförvaltarnas kompetens, produkternas kvalitet och avkastning. I undersökningen deltog Finlands största institutionella placerare, bl.a. försäkringsbolag, pensionsstiftelser, allmännyttiga stiftelser, städer, församlingar, universitet och övriga institutionella placerare.

Ytterligare information:
Kim Pessala, direktör, institutionella kunder, Evli Bank Abp, tfn +358 9 4766 9141, kim.pessala@evli.com
Timo Hovi, direktör, Evli Bank Abp, tfn +358 9 4766 9306, timo.hovi@evli.com

KANTAR SIFO Prospera

 

Detta kan också intressera dig