Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

God start på investeringsaktiviteten i Evli Infrastructure Fund I – ett tiotal investeringar i målbolag redan gjorda

Evli Infrastructure Fund I, Evlis nya fond-i-fond för olistade infrastrukturinvesteringar, har gjort sina första investeringsförbindelser i infrafonderna Arcus European Infrastructure Fund 2, Antin Infrastructure Partners IV, Partners Group Direct Infra 2020 och DIF Infrastructure VI. Fonderna som vi valt har i sin tur redan investerat i 15 bolag, t.ex. Vicinity (fjärrvärmebolag i USA), eFiber, Swiss4net och Eurofiber (ljusfibernätverk i olika Europeiska länder), Miya Group (vatten- och avloppsinfrastruktur i Portugal), VSB och BluEarth (förnybar energi i Europa och Nordamerika), Toledo Hospital (PPP-infraprojekt i Spanien), Constellation (kyl-logistik i Europa), Telepass (betalningsstationer och -system för tullvägar i Europa) och Horizon Energy (smartmätare och annan el-infrastruktur i Storbritannien).

Vår fonds målsättning är att investera globalt i ca 7-10 infrastrukturfonder, vilka i sin tur investerar i medeltal i 10-15 portföljbolag (totalt ca hundra underliggande tillgångar). Investeringarna görs i bolag som förvaltar och utvecklar samhällelig infrastruktur – t.ex. inom kommunikation (tele- och ljusfibernätverk, datacentraler), samhällsservice (vatten, avlopp, gas), transport (vägar, hamnar), förnybar energi och social infrastruktur. Infrabolag tillhandahåller tjänster som är av kritisk betydelse för samhällets funktion, de är skyddade mot konkurrens och genererar stabila samt oftast inflationsskyddade kassaflödesintäkter.

Infrastruktur som tillgångsslag har historiskt sett genererat en medelavkastning på +9,6 % per år.* Eftersom infrastrukturobjekt är defensiva realtillgångar har tillgångsslaget erbjudit stabil och förutsägbar avkastning i konjunkturcykelns alla skeden. Infrastrukturinvesteringar har flera intressanta särdrag – såsom stabila kassaflöden, bra inflationsskydd och låg korrelation med andra tillgångsslag.

Evli Infrastructure Fund I erbjuder investerare tillgång till en diversifierad portfölj bestående av världens ledande infrafonder. Fonden är ännu öppen för nya investerare och dess sista stängning hålls enligt nuvarande plan i maj 2021. Fonden är ämnad för professionella investerare och ett begränsat urval icke-professionella kunder, som placerar minst 100.000 euro och vilka anses ha tillräcklig kunskap om fonden och dess placeringsverksamhet.

Ytterligare information:

Richard Wanamo, portföljförvaltare, Evli-Fondbolag Ab, tfn +358 50 441 0294, richard.wanamo@evli.com

*Källa: Preqin 2/2021, infrastrukturfonders medianavkastning över en längre tidsperiod (IRR = intern ränta / Internal Rate of Return).

Detta kan också intressera dig