Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli-Fondbolag Ab:s styrelses förslag till ordinarie bolagsstämman om Evlifondernas avkastning för år 2020.

Beslut om avkastning tas av ordinarie bolagsstämman. Evlis placeringsfonders avkastning lösgörs från andelar i klasserna A, IA och CA till andelarnas 10.3.2021 fastställda värde och betalas i en rat 17.3.2021 till andelsägarens konto i Evli Bank. Avkastningen betalas ut till ägare av avkastningsandelar som är registrerade i fondandelsregistret dagen innan avkastningen lösgörs.

Utdelningen på andelar i klass QIA samt eventuella framtida klasser QA och QCA betalas ut i fyra lika stora eurodenominerade rater. Avkastningen lösgörs enligt de fastställda värdena 10.3., 10.6., 10.9. och 10.12.2021 och betalas inom cirka en vecka till andelsägarens konto i Evli Bank. Avkastningen betalas ut till ägare av avkastningsandelar som dagen innan avkastningen lösgörs är registrerad i fondandelsregistret.

Därtill kommer de alternativa investeringsfonderna Evli Hyresinkomsts A-andelars och Evli Healthcare I Ky Feeder B-andelars avkastning att betalas ut till ägarens bankkonto i Evli Bank 16.3.2021.

Placeringsfond Förslag till avkastning % / andel
Evli Corporate Bond A 3,00 %
Evli Corporate Bond IA 3,00 %
Evli Emerging Frontier A 4,00 %
Evli Emerging Markets Credit A 3,00 %
Evli Equity Factor Europe A 4,00 %
Evli Equity Factor Europe IA 4,00 %
Evli Equity Factor Global A 4,00 %
Evli Equity Factor Global IA 4,00 %
Evli Equity Factor USA A 4,00 %
Evli Equity Factor USA IA 4,00 %
Evli Europa A 4,00 %
Evli Factor Premia A 4,00 %
Evli Finland Mix A 4,00 %
Evli Finland Select A 4,00 %
Evli GEM A 4,00 %
Evli Global A 4,00 %
Evli Global Multi Manager 30 A 4,00 %
Evli Global Multi Manager 50 A 4,00 %
Evli Global X A 4,00 %
Evli Green Corporate Bond A 3,00 %
Evli High Yield A 3,00 %
Evli High Yield A SEK 3,00 %
Evli Investment Grade A 3,00 %
Evli Japan A 4,00 %
Evli Likviditet A 0,25 %
Evli Nordamerika A 4,00 %
Evli Nordic A 4,00 %
Evli Nordic Corporate Bond A 3,00 %
Evli Nordic Corporate Bond IA 3,00 %
Evli Nordic Corporate Bond QIA 3,00 %
Evli Q7 A 4,00 %
Evli Q7 IA 4,00 %
Evli Short Corporate Bond A 1,75 %
Evli Statsobligation A 3,00 %
Evli Sverige Småbolag A 4,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A SEK 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CA 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IA 3,00 %
   
Alternativa investeringsfonder Förslag till avkastning %
Evli Healthcare I Ky 6,00 %*
Evli Hyresinkomst A 4,00 %

*av den ursprungliga investeringen

Uppdaterat 15.3.2021 kl. 15.10.

Detta kan också intressera dig