Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Marble augustine wong 623184 unsplash SOME20tiny

Evli-Fondbolag ändrar jämförelseindexet för några av sina räntefonder. Ändringarna gäller följande placeringsfonder: Evli Corporate Bond, Evli Investment Grade och Evli Short Corporate Bond.

Evli-Fondbolag ändrar jämförelseindexet för några av sina räntefonder. Ändringarna gäller följande placeringsfonder: Evli Corporate Bond, Evli Investment Grade och Evli Short Corporate Bond.

De nya jämförelseindexen kommer att träda i kraft den 1.3.2024. Jämförelseindex används endast av fonder för att jämföra avkastning.

Evli Short Corporate Bonds nya index återspeglar bättre fondens placeringspolicy. Evli Investment Grade och Evli Corporate Bonds jämförelseindex som består av två index byts till ett enskilt index som beskriver placeringspolicyn.

Fond Andelsserie ISIN Nytt jämförelseindex 
       
Evli Corporate Bond A FI0008801089 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Evli Corporate Bond B FI0008801097 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Evli Corporate Bond IA FI4000411152 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Evli Corporate Bond IB FI4000243217 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Evli Corporate Bond BSEK FI4000043682 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Evli Corporate Bond DSEK FI4000283163 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Evli Corporate Bond BNOK FI4000122908 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
       
Evli Investment Grade A FI0008803937 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Evli Investment Grade B FI0008803945 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Evli Investment Grade IB FI4000243209 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Evli Investment Grade  BSEK FI4000043708 ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
       
Evli Short Corporate Bond A FI0008800503 ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01)
Evli Short Corporate Bond B FI0008800511 ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01)
Evli Short Corporate Bond IB FI4000233242 ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01)
Evli Short Corporate Bond BSEK FI4000043716 ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01)

 

Fondernas aktuella jämförelseindex framgår av de faktablad som finns tillgängliga på www.evli.com/fonder.

Ändringarna har ingen inverkan på andelsägarna och kräver ingen åtgärd från andelsägarnas sida.

För mer information:
Investerarservice, telefon +358 (0)9 4766 9701 eller info@evli.com (vardagar kl. 9.30 - 16.30)

Detta kan också intressera dig