Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli-Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat ändra stadgarna för placeringsfonden Evli Emerging Frontier och specialplaceringsfonden Evli Q7 som bolaget förvaltar. Ändringen berör § 11 i fondernas stadgar som gäller det avkastningsrelaterade förvaltningsarvodet. Stadgarna har delvis preciserats och ändrats på så sätt, att de motsvarar Europeiska Värdepappers- och marknadsmyndighetens nya anvisningar om avkastningsrelaterade arvoden. Det avkastningsrelaterade förvaltningsarvodets maximibelopp är oförändrat. I fondstadgarna och fondprospektet ges information om det avkastningsrelaterade förvaltningsarvodet och hur det beräknas.

Finansinspektionen har godkänt placeringsfondens stadgeändring 4.11.2021. Stadgarna träder i kraft 31.12.2021 och gäller alla fondandelsägare. Godkännandet av ändringen förutsätter inga åtgärder av fondandelsägaren. En andelsägare som inte godkänner stadgeändringen, kan lösa in eller byta ut sina fondandelar mot andelar i en annan Evli-placeringsfond.

De ändrade stadgarna för fonderna Evli Emerging Frontier och Evli Q7 från och med 31.12.2021:
Evli Emerging Frontier
Evli Q7 (på finska)

Vår Investerarservice svarar gärna på frågor per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-post info@evli.com vardagar kl. 9.30 - 16.30 (finsk tid, CET+1).


Evli-Fondbolag Ab

Detta kan också intressera dig