Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlis placeringsfonders avkastning har 17.3.2020 lösgjorts enligt A-andelarnas fastställda värden. Avkastningen betalas till andelsägarens konto i Evli Bank 24.3.2020.

Evli Hyresinkomsts A-andelars och Evli Healthcare I Ky:s avkastning lösgörs därtill den 25.3.2020 och betalas till bankkonton i Evli Bank den 25.3.2020.

Transaktionsbekräftelserna finns tillgängliga i nättjänsten My Evli under ifrågavarande portfölj under sektorn ”Transaktioner".

Fond Avkastning EUR / A-andel
Evli Corporte Bond A 3,28
Evli Corporte Bond IA 2,82
Evli Emerging Frontier A 3,46
Evli Emerging Markets Credit A 2,61
Evli Equity Factor Europe A 3,12
Evli Equity Factor Europe IA 3,51
Evli Equity Factor USA A 4,00
Evli Equity Factor USA IA 4,04
Evli Europa A 1,68
Evli Factor Premia A 3,36
Evli Finland Mix A 0,12
Evli Finland Select A 0,45
Evli GEM A 4,00
Evli Global A 0,21
Evli Global Multi Manager 30 A 3,08
Evli Global Multi Manager 50 A 2,57
Evli Global X A 3,26
Evli High Yield A 3,70
Evli Investment Grade A 3,02
Evli Japan A 2,79
Evli Likviditet A 0,05
Evli Nordamerika A 4,44
Evli Nordic A 4,40
Evli Nordic Corporate Bond A 2,58
Evli Nordic Corporate Bond IA 2,99
Evli Q7 A 4,00
Evli Q7 IA 4,02
Evli Short Corporate Bond A 0,27
Evli Statsobligation A 0,61
Evli Statsobligation IA 0,99
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A 2,81
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CA 2,88
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IA 2,82
   
Fond Avkastning SEK / A-andel
Evli High Yield A SEK 25,00
Evli Sverige Småbolag A 96,00
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A SEK 28,50
   
Fond Avkastning
Evli Healthcare I Ky 5,0 % av det placerade kapitalet
Evli Hyresinkomst 4,45 euro /A-andel  

 

Detta kan också intressera dig