Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlifondernas avkastning har 13.3.2019 lösgjorts enligt A-andelarnas fastställda värden.

Avkastningen betalas till andelsägarens konto i Evli Bank 20.3.2019.

Avkastningsberäkning är tillgänglig i nättjänsten My Evli under rubriken ”Uppgifter & Rapporter".

Fond Avkastning EUR / A-andel
Evli Corporate Bond A 3,47
Evli Emerging Frontier A 5,09
Evli Emerging Markets Credit A 2,78
Evli Equity Factor Europe A 4,19
Evli Equity Factor USA A 4,73
Evli Equity Factor USA IA 4,77
Evli Statsobligation A 0,62
Evli Statsobligation IA 1,00
Evli Likviditet A 0,05
Evli Europa A                     2,34
Evli High Yield A 4,38
Evli Investment Grade A 3,14
Evli Factor Premia A 3,56
Evli Finland Mix A 0,14
Evli Finland Select A 0,62
Evli GEM A 5,47
Evli Global A                    0,26
Evli Global X A 3,97
Evli Japan A 3,61
Evli Nordic A 6,13
Evli Nordic Corporate Bond A 2,74
Evli Nordic Corporate Bond IA 3,16
Evli Nordamerika A 5,70
Evli Q7 A 4,05
Evli Ryssland A 4,17
Evli Short Corporate Bond A 0,28
Evli Global Multi Manager 30 A 3,57
Evli Global Multi Manager 50 A 3,07
   
Fond Avkastning SEK / A-andel
Evli High Yield A SEK 29,50
Evli Sverige Småbolag A 114,50

 

Detta kan också intressera dig