Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Two men climping on wooden ramp SOME20tiny

Alternativa investeringar har varit den bästa tillgångsklassen de senaste 20 åren. För svenska investerare finns det en jättepotential i alternativa tillgångar som man idag går miste om. Det menar den finska kapitalförvaltaren Evli som nu intensifierar sina insatser i Sverige. Målet är att förvalta 1 miljard euro i investerat kapital inom 5 år.  


Evli etablerades 1985 och är idag en av Finlands största kapitalförvaltare. Bolaget som blev känt för sin expertis inom europeiska företagsobligationer, förvaltar idag tillgångar på över 16 miljarder euro i aktier, räntepapper och alternativa tillgångar. Evli är bland annat via sina fonder storägare i svenska bolag som Vattenfall, Volvo Cars, Securitas och Mölnlycke.

Enligt Evli kan alternativa tillgångar såsom onoterade bolag, infrastruktur och fastigheter erbjuda en bättre långsiktig avkastning och ett inflationsskydd som enbart aktier och räntepapper inte kan. Alternativa investeringar och framförallt Private Equity har resulterat i den högsta avkastningen de senaste 20 åren jämfört med andra tillgångsklasser, enligt data från investeringsdataföretaget Preqin. Men trösklar som till exempel krav på extremt höga investeringssummor och en svårnavigerad och ibland otillgänglig marknad har hållit stora delar av svenska investerare borta från investeringar i alternativa tillgångar. Något som Evli nu vill ändra på.

"Tidigare har alternativa investeringar och primärt infrastrukturinvesteringar varit de stora pojkarnas privilegium. Men vi möjliggör även för mindre aktörer att investera i alternativa tillgångar så att de om de vill kan kan bygga upp en diversifierad portfölj. Den traditionella strategin att bygga portföljer med 60 procent aktier och 40 procent räntepapper, den så kallade 60/40-modellen, är förlegad men för många investerare har det inte funnits några bra alternativ - tills nu," säger Kim Pessala, vd, Evli Fonder. 

Målet: 1 miljard euro i investerat kapital

Evli ser framförallt en potential i att få fler svenska kunder att investera i alternativa tillgångar. I dem har Evli en unik tjänst och strategi som ger access till kvalitativ fondförvaltning med en diversifierad exponering på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt i Sverige.

Istället för den traditionella 60/40-modellen förespråkar Evli en portfölj med 40 procent aktier, 30 procent räntepapper och 30 procent alternativa tillgångar. Att addera alternativa investeringar resulterar i högre långsiktig avkastning och en mindre volatil portfölj.

"En diversifierad portfölj med alternativa tillgångsklasser är ett måste idag, inte minst med tanke på hur marknaden ser ut just nu. Alternativa investeringar i realtillgångar som till exempel infrastruktur och skog ger inflationsskydd medan private equity förbättrar avkastningen," säger Jesper Roslund, ansvarig för alternativa fonder i Sverige på Evli. 


För mer information, kontakta:

Jesper Roslund, ansvarig alternativa fonder Evli Sverige
jesper.roslund@evli.com
+46 707 608182

Detta kan också intressera dig