Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Abp (Evli) och EAB Group Abp (EAB) har gett ut ett börsmeddelande 22.4.2022 som redogör för parternas utvärdering av förutsättningarna för en sammanslagning av Evli och EAB. 

Efter den planerade fusionen skulle Evli’s aktieägarna äga sammanlagt cirka 91 procent av det fusionerade bolagets aktier samt 99 procent av rösterna och EABs aktieägare äga sammanlagt cirka 9 procent av det fusionerade bolagets aktier samt en (1) procent av rösterna. 

Parternas avsikt är att underteckna fusionsavtalet och övriga transaktionsavtal inom maj månad 2022. Den planerade fusionen fullbordas uppskattningsvis under andra halvåret 2022. 

Börsmeddelande: Evli Abp och EAB Group Abp utvärderar en fusion (på engelska) 

Den planerade fusionen förutsätter inga åtgärder av Evlis kunder, som betjänas normalt både före fusionen och efter den. Efter den planerade fusionen har kunderna tillgång till ett mer omfattande utbud produkter och tjänster samt mer omfattande sakkunnigresurser.   

Evlis kontaktpersoner och Investerarservice tfn +358 9 4766 9701 (vardagar kl. 9.30–16.30 EET), investerarservice@evli.com, hjälper dig gärna vid eventuella frågor. 

Detta kan också intressera dig