Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Abp (”Evli”) och EAB Group Abp (”EAB”) utfärdade den 22.4.2022 en avsiktsförklaring avseende utredandet av möjligheterna att sammanslå Evlis och EAB:s verksamheter. På basis av avsiktsförklaringen har Evlis och EAB:s respektive styrelse den 31.5.2022 undertecknat ett fusionsavtal och en fusionsplan för att sammanslå bolagen genom fusion. 

Syftet med sammanslagningen är att skapa ett kombinerat bolag som skulle vara ett av de ledande bolagen på Helsingforsbörsen som erbjuder investerings- och förmögenhetsförvaltningstjänster med bred expertis och vars kundkrets omfattar samfund, företag och privatpersoner. Efter sammanslagningen kommer kunderna att ha tillgång till ett mer omfattande utbud av produkter och tjänster och bredare expertis.

”Det är med glädje vi meddelar att fusionen av Evli och EAB går framåt. Fusionen är en logisk fortsättning på Evli strategiska mål att nå en ledande ställning som en nordisk kapitalförvaltare som bygger en hållbar framtid. Fusionen innebär att Evlis utbud av alternativa placeringsprodukter utökas med nya egendomsklasser och att vår incitaments- och belöningsverksamhet expanderar. Med ett mer omfattande serviceutbud och nya expertresurser har vi bättre förutsättningar än tidigare att betjäna våra nuvarande och framtida kunder med beaktande av deras individuella behov”, kommenterar Evlis verkställande direktör Maunu Lehtimäki.

Efter verkställd fusion äger EAB:s aktieägare cirka 9 procent av det fusionerade bolagets aktier samt en (1) procent av rösterna och Evlis aktieägare cirka 91 procent av det fusionerade bolagets aktier samt 99 procent av rösterna, förutsatt att ingen av EAB:s aktieägare, vid EAB:s extra bolagsstämma som besluter om Fusionen, kräver inlösning av sina aktier och att ingetdera bolaget emitterar nya aktier.

Avsikten är att fusionen verkställs under andra halvåret 2022, förutsatt att bland annat att Finansinspektionen har auktoriserat Evli att verkställa ändringen av ägarförhållandet. Enligt fusionsplanen sker verkställandet omkring den 1.10.2022.

Börsmeddelande: Evli Abp och EAB Group Abp har undertecknat ett fusionsavtal (på engelska)

Den planerade fusionen förutsätter inga åtgärder av Evlis kunder, som betjänas normalt både före fusionen och efter den. 

Evlis kontaktpersoner och Investerarservice tfn +358 9 4766 9701 (vardagar kl. 9.30–16.30 EET), investerarservice@evli.com, hjälper dig gärna vid eventuella frågor. 

Detta kan också intressera dig