Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli kommer att ytterligare lägga vikt på ansvarsfullhet och jobba aktivt för dess utveckling. Därför har Evli beslutat att under kommande år lyfta ansvarsfullhet till ett av sina strategiska fokusområden. Även om ansvarsfullhet varit en viktig del av Evlis portföljförvaltning sedan många år är beslutets mål att höja ambitionen ytterligare.

Syftet är att förbättra Evlis ESG rapportering, fördjupa integrationen av ESG i portföljförvaltningen, lansera nya hållbarhetsfonder och sätta klimatmål. Målen och utvecklingen kommer att aktivt övervakas av koncernens nyetablerade Ansvarsfulla placeringars ledningsgrupp. Förutom Evlis VD inkluderar ledningsgruppen Evlis Chief Investment Officer, samt Head of Legal, Risk Management and Compliance​, Head of Institutional Clients​, Head of Private Clients​, Head of Equities​, Head of Discretionary Mandates​ och Head of Sustainability​.

”Ansvarsfullhet har blivit en allt viktigare faktor för våra kunder och vi vill poängtera vikten av fortsatt utveckling genom att göra det till ett strategiskt fokusområde. Begränsning av klimatförändringen har alltid varit viktig för oss. Vi vill skapa produkter som adresserar klimatförändringen och dess utmaningar samt sätta konkreta mål för vår investeringsverksamhet”, säger Maunu Lehtimäki, VD för Evli Bank.

Som en del i utvecklingen av ansvarsfullhet kommer Evli att utesluta tobakstillverkare från alla fonder, med begränsning definierad till maximalt fem procent av omsättningen. Sedan tidigare är tillverkare av kontroversiella vapen exkluderade från investeringar. Evlis principer för klimatförändring kommer att stramas åt då bolag som utvinner oljesand kommer att exkluderas, begränsningen är satt till 30 procent av omsättningen. I linje med klimatförändringsprinciperna exkluderas redan företag aktiva inom termisk kol liksom bolag som producerar torv för energiproduktion.

I tillägg till den generella exkluderingspolicyn har Evli skapat en grupp av fonder med bredare exkluderingar. Dessa fonder utesluter investeringar i bolag som producerar alkohol, vapen, fossila bränslen och kol, vuxenunderhållning samt spelbolag.

Mer information om Evlis Ansvarsfulla Investeringar (på engelska)


Ytterligare information:
 
Outi Helenius, Head of Sustainability, Evli Bank Abp, tfn. +358 40 720 6859, outi.helenius@evli.com

 

Detta kan också intressera dig