Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Hållbarhet är ett viktigt strategiskt fokusområde för Evli och under 2020 har vi fortsatt att systematiskt utveckla konceptet för hållbara investeringar. Ett av våra utvecklingsobjekt har varit att förnya våra fonders hållbarhetsrapportering (ESG). De förnyade ESG-rapporterna ger härefter investerare översikter om fondernas hållbarhet, som hör till de mest omfattande på marknaden. 

”Transparens utgör en väsentlig del av Evlis filosofi för hållbara investeringar, och därför var det naturligt för oss att, som första i Finland, börja rapportera om hållbarhet (ESG) 2017. Våra nya rapporter innehåller bekanta ESG-nyckeltal från våra tidigare rapporter, såsom ESG-betyg och FN Global Compact-analyser om företagsansvar. Nu finns också många nya analyser om klimatfaktorer och anseenderisker”, berättar Evli Banks hållbarhetschef Outi Helenius

Eftersom klimatförändringen spelar en allt större roll, innehåller de nya rapporterna flera indikatorer relaterade till hanteringen av klimatförändring.  Angående klimatindikatorerna innehåller rapporten information om fondernas koldioxidavtryck som beräknas enligt rekommendationen av Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), andelen företag som äger fossila tillgångar i portföljen samt klassificering av företagens koldioxidvitsord som baserar sig på MSCI:s analys. 

De fondspecifika ESG-rapporterna innehåller grundläggande information om fonden, ESG-nyckeltal, nyckeltal relaterade till investeringarnas anseenderisker och klimatindikatorer. Rapporten innehåller också information om hur fondernas ESG-betyg och koldioxidavtryck har utvecklats samt hållbarhetsbetyg för fondens 10 största investeringar. Dessutom beskriver rapporten fondens hållbarhetsstrategi (ESG), fondens principer för ansvarsfulla investeringar och fondspecifika uteslutningar av investeringsobjekt. Rapporten innehåller också detaljerad information om hur Evli försöker påverka företagen i vilka vi investerar. 

Enligt tidigare modell baserar sig också Evlis nya ESG-rapporter på MSCI:s ESG-databas. MSCI är ett oberoende företag som utför ESG-analyser och som har en omfattande global databas och starka analysresurser för hållbarhetsundersökningar. 

Läs mer: 

ESG-rapporterna finns i anslutning till respektive fonds faktablad och på  ESG-rapporternas sammanfattningssida (på engelska) > 

På vår förnyade webbplats kan du läsa mer om Evlis ansvarsfulla investeringar (på engelska)  > 

 

Mer information:

Outi Helenius, vastuullisuusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 720 6859, outi.helenius@evli.com

Evlis medlemskap och åtaganden:

Evli Bank undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 2010 och har varit investerarmedlem i CDP:n  (Carbon Disclosure Project) sedan 2007 och medlem i Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum ry sedan 2010. Evli deltar i flera samverkansprojekt, till exempel CDP:s investerarbrev, Climate  Action 100+ -projekt och PRI:s samverkan som riktar sig till olje- och gassektorn. 

 

Läs mer om temat i marknadsstrateg och seniorportföljförvaltare Tomas Hildebrandts blogg: Ansvarfulla investeringar kräver långsiktighet (på finska) 

 

PRI-Sig-Web-V1

 

 

Climate Action 100 logo


CDP_logo_RGB

 

Detta kan också intressera dig