Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli har belönats med ”Gold Award” -priset och placerat sig på andra plats på basen av övergripande kvalitet i SFRs kundundersökning om kapitalförvaltningshus för samfund. Enligt undersökningen är Evli fortfarande det mest anlitade kapitalförvaltningshuset i Finland bland 18 förvaltare. Över 67 procent av de samfund som svarade på enkäten anlitar Evlis kapitalförvaltningstjänster.

I SFR Scandinavian Financial Researchs "Institutional Investment Services, Finland 2019" -undersökning bedömer institutionella placerare i Finland totalt 18 kapitalförvaltare som är verksamma på marknaden med 10 olika kvalitetskriterier. Evlis totala betyg för övergripande kvalitet var 3,79 på en skala från 1 till 5. I undersökningen deltog bland annat försäkringsbolag, pensionsstiftelser, allmännyttiga stiftelser, städer och kyrkliga samfälligheter, universitet och andra institutionella investerare. 

Årets goda placering är en fortsättning på Evlis utmärkta framgång i kundundersökningar om kapitalförvaltningshus för samfund. I SFRs årliga undersökning har Evli placerat sig på första plats i övergripande kvalitetsbedömning fyra år i rad (2015, 2016, 2017 och 2018). I en annan oberoende kundundersökning, KANTAR SIFO Prosperas** årliga kundundersökning om kapitalförvaltningshus för samfund har Evli placerat sig på första plats i övergripande kvalitetsbedömningen redan fem år i rad (2015, 2016, 2017, 2018 och 2019). 

* SFR Scandinavian Financial Research, ”Institutional Investment Services Finland 2019, Competitive Positioning Report, Investment Services Combined, Average of all Criteria, Large Asset Managers”.

** KANTAR SIFO Prospera "External Asset Management Finland”; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 


Ytterligare information:
 
Kim Pessala, direktör, institutionella kunder, Evli Bank Abp, tfn +358 9 4766 9141, kim.pessala@evli.com
Timo Hovi, direktör, Evli Bank Abp, tfn +358 9 4766 9306, timo.hovi@evli.com

 

 

Detta kan också intressera dig