Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Den allmänt använda referensräntan euribor förnyas. Reformen omfattar alla parter som använder euribor och medför inga förändringar i kundernas lån.Europeiska penningmarknadsinstitutet EMMI (European Money Markets Institute), som administrerar euribor-räntorna, har beviljats tillstånd av myndigheterna att förnya sättet att fastställa euribor-räntorna. Syftet är att binda euribor vid verkliga transaktioner på penningmarknaden. Om handeln inte varit tillräcklig kan även annan marknadsinformation användas för att fastställa räntan. Ändringen förväntas inte ha någon märkbar inverkan på referensräntornas storlek.

Euribor är en referensränta på penningmarknaden inom euroområdet och används allmänt som referensränta till exempel för lån.

Euribor-räntan fastställs av Europeiska penningmarknadsinstitutet EMMI (European Money Markets Institute). Referensräntan noteras dagligen klockan 12.00 finsk tid, och noteringen görs för olika långa tidsperioder (för närvarande 1 vecka samt 1, 3, 6 och 12 månader).

Förnyelsen medför inga praktiska konsekvenser för lånen, och inga åtgärder krävs av kunderna. Låneräntorna baserar sig fortfarande på euribor-räntan på noteringsdagen. När en ny grund för fastställandet av euribor-räntan har trätt i kraft används den som referensränta. De nuvarande lånen är oförändrade till följande räntejusteringsdag. Följande justeringsdag följs den euribor-ränta som noterats den dagen.

Den nya grunden för fastställandet införs senast 1.1.2020.


Ytterligare information:
 
Jarkko Heikkilä, direktör, Evli Bank Abp, tfn +358 9 4766 9396, jarkko.heikkila@evli.com

 

 

Detta kan också intressera dig