Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli kom igen på första plats i portföljförvaltningens kompetens, kapitalförvaltningens resultat och kompetens inom ansvarsfull placeringsverksamhet.


KANTAR-SIFO-Prospera_2019 prisInstitutionella investerare valde Evli Bank till Finlands bästa kapitalförvaltare för femte året i rad i undersökningen ”External Asset Management Institutions 2019 Finland” gjord av KANTAR SIFO Prospera. Evlis helhetsvitsord var 4,20 på en skala från 1 till 5. Helhetsvitsordet baserar sig på bedömningen av 13 kvalitetskriterier. Evlis bränd inom kapitalförvaltning ansågs också som Finlands starkaste (vitsord 4,44, skala 1-5).

TOP 3 kapitalförvaltare (på basen av helhetsvitsordet, skala 1–5):

  1.   Evli 4,20
  2.   eQ 4,04
  3.   SEB 3,98

"Att för femte året i rad nå första plats är ett betydande erkännande för det arbete vi gör, där kundens intressen alltid kommer först.

Evli var på första plats i 9 kvalitetskriterier, bl.a. kapitalförvaltarnas kompetens, kapitalförvaltningens resultat, produkternas kvalitet, kundansvarigas kompetens, konkurrenskraftig prissättning samt kunskap om ansvarsfullt placerande (ESG).

Evli var fortfarande den mest anlitade kapitalförvaltaren i Finland. Av institutionella investerare som deltog i undersökningen använde 64 procent Evlis tjänster.

Jag vill varmt tacka alla våra kunder för deras förtroende för våra tjänster och vår expertis. Att för femte året i rad nå första plats är ett betydande erkännande för det arbete vi gör, där kundens intressen alltid kommer först. Våra institutionella kunder värderar långa kundrelationer, och förtroende är deras viktigaste grundsten”, konstaterar Evli Banks direktör för institutionella kunder Kim Pessala.

I undersökningen KANTAR SIFO Prospera ”External Asset Management 2019 Finland” betygsätter finska institutionella placerare 15 kapitalförvaltare på basen av 13 kvalitetskriterier. Institutionerna ansåg att de viktigaste kriterierna var kapitalförvaltarnas kompetens, avkastning, konkurrenskraftig prissättning och produkternas kvalitet. I undersökningen deltog Finlands största institutionella placerare, bl.a. försäkringsbolag, pensionsstiftelser, allmännyttiga stiftelser, städer, församlingar, universitet och övriga institutionella placerare.
         

Ytterligare information:
Kim Pessala, direktör, institutionella kunder, Evli Bank Abp, tfn +358 9 4766 9141, kim.pessala@evli.com
Timo Hovi, direktör, Evli Bank Abp, tfn +358 9 4766 9306, timo.hovi@evli.com

KANTAR SIFO Prospera

 

Detta kan också intressera dig