Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli kom igen på första plats i portföljförvaltningens kompetens, kapitalförvaltningens resultat och kompetens inom ansvarsfull placeringsverksamhet.

KANTAR-SIFO-Prospera prisInstitutionella investerare valde Evli Bank till Finlands bästa kapitalförvaltare för fjärde året i rad i undersökningen ”External Asset Management Institutions 2018 Finland” gjord av KANTAR SIFO Prospera. Evlis helhetsvitsord var 4,26 på en skala från 1 till 5. Helhetsvitsordet baserar sig på bedömningen av 12 kvalitetskriterier. I jämförelse med undersökningen 2017 var Evli den förvaltare som förbättrat sina resultat mest.

TOP3 kapitalförvaltare (på basen av helhetsvitsordet, skala 1–5):

  1. Evli 4,26
  2. eQ 4,04
  3. Aktia 3,89

"Jag är mycket nöjd över att våra kunder litar på vår kompetens som kapital- och fondförvaltare”

Evli var på första plats i 10 av 12 kvalitetskriterier, bl.a. kapitalförvaltarnas kompetens, kapitalförvaltningens resultat, produkternas kvalitet, kundansvarigas kompetens och kunskap om ansvarsfullt placerande (ESG). Evlis bränd inom kapitalförvaltning ansågs också som Finlands starkaste.

Evli var den mest anlitade kapitalförvaltaren i Finland. Av kunderna som deltog i undersökningen använde 57 procent Evlis tjänster.

”Vi uppskattar stort våra kunders erkänsla. Vi har gjort målmedvetet arbete under flera år och det är glädjande att märka att vi har bibehållit vår plats som Finlands bästa kapitalförvaltare. Jag är mycket nöjd över att våra kunder litar på vår kompetens som kapital- och fondförvaltare”, konstaterar Evli Banks verkställande direktör Maunu Lehtimäki.

I undersökningen KANTAR SIFO Prospera ”External Asset Management 2018 Finland” betygsätter finska institutionella placerare 14 kapitalförvaltare på basen av 12 kvalitetskriterier. Institutionerna ansåg att de viktigaste kriterierna var kapitalförvaltarnas kompetens, avkastning, konkurrenskraftig prissättning och produkternas kvalitet. I undersökningen deltog Finlands största institutionella placerare, bl.a. försäkringsbolag, pensionsstiftelser, allmännyttiga stiftelser, städer, församlingar, universitet och övriga institutionella placerare.

            

Ytterligare information:
Timo Hovi, direktör, Evli Bank Abp, tfn +358 9 4766 9306

KANTAR SIFO Prospera

 

Detta kan också intressera dig