Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Marble augustine wong 623184 unsplash SOME20tiny

Evli-Fondbolag Ab har beslutat om att vissa placeringsfonder som bolaget förvaltar ska sammanslå sina andelsserier, få nya namn och ändrade förvaltningsavgifter. Ändringarna gäller följande placeringsfonder: Elite Alfred Berg Optimalförvaltning, Elite Alfred Berg Ränta och Elite Alfred Berg Aktie. Ändringarna, som nertill beskrivs i detalj, träder i kraft den 1.3.2023.

Efter att fonderna sammanslås, har förutnämnda fonder endast en tillväxtandelsserie B. Fondernas övriga tillväxtandelsserier sammanslås med den befintliga andelsserien D, som får det nya namnet andelsserie B. Samtliga fonders tillväxtandelsseriers årliga förvaltningsavgift är efter ändringen 0,75 %.

Avkastningsandelsserien A Avkastning i fonden Elite Alfred Berg Optimalförvaltning får det nya namnet andelsserie A. Avkastningsandelsserien E Avkastning i fonden Elite Alfred Berg Ränta får det nya namnet andelsserie A. Därtill grundas en ny avkastningsandelsserie A i fonden Elite Alfred Berg Aktie. Det årliga förvaltningsavgiften för dessa avkastningsandelsserier är efter ändringen 0,75 %.

De ovannämnda ändringarna visas nertill i tabellform:

eab-taulukko svenska-1

De ovannämnda ändringarna förutsätter inga åtgärder av fondernas andelsägare. Andelsägarens innehav i en andelsserie som sammanslås omvandlas, när ändringen träder i kraft, automatiskt till ett innehav i den återstående andelsserien.

För mer information:

Investerarservice, tel. +358 (0)9 4766 9701 eller info@evli.com (kl. 9.30 -16.30 EET vardagar).

 

Detta kan också intressera dig