Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Marble augustine wong 623184 unsplash SOME20tiny

Evli-Fondbolag Ab:s (”Evli”) styrelse har beslutat ändra stadgarna för specialplaceringsfonderna Evli Hyresinkomst, Evli Hyresinkomst II och Evli Logistikfastigheter som bolaget förvaltar. Ändringarna avser tidsfristerna för lämnande av inlösningsorder och uppskjutningen av inlösningar. Stadgeändringen förenhetligar inlösningspraxis för specialplaceringsfonder som placerar i fastigheter. Ändringarna, som nertill beskrivs i detalj, träder i kraft den 31.5.2024.

Evli-Fondbolag Ab:s (”Evli”) styrelse har beslutat ändra stadgarna för specialplaceringsfonderna Evli Hyresinkomst, Evli Hyresinkomst II och Evli Logistikfastigheter som bolaget förvaltar. Ändringarna avser tidsfristerna för lämnande av inlösningsorder och uppskjutningen av inlösningar. Stadgeändringen förenhetligar inlösningspraxis för specialplaceringsfonder som placerar i fastigheter. Ändringarna, som nertill beskrivs i detalj, träder i kraft den 31.5.2024.

Inlösningsorder som avser alla de förutnämnda fonderna ska härefter lämnas till Evli senast sex (6) månader före den i Fondens stadgar angivna inlösningsdagen, oavsett inlösningens storlek. Ändringarnas syfte är att fastighetsfonderna ska kunna följa sin placeringsstrategi så effektivt som möjligt.    
Den förutnämnda anmälningstiden på sex (6) månader tillämpas på fonderna enligt följande:

  • Fonden Evli Hyresinkomst II från inlösningsdagen i december 2024 och inlös-ningsorder för inlösning i december 2024 ska alltså lämnas in till Evli senast 30.6.2024

  • Fonderna Evli Hyresinkomst och Evli Logistikfastigheter från inlösningsdagen i mars 2025 och inlösningsorder för inlösning i mars 2025 ska alltså lämnas in till Evli senast 30.9.2024 

Därtill ändras, i stadgarna för fonderna Evli Hyresinkomst II och Evli Logistikfastigheter, regeln om uppskjutningen av inlösning på så sätt, att tidpunkten för uppskjutningen av inlösning inte är begränsad endast till följande stadgeenliga inlösningsdag. Ändringen harmoniserar fondernas stadgar avseende uppskjutningen av inlösning.

De ändrade fondstadgarna träder i kraft den 31.5.2024 och gäller alla andelsägare. Stadgeändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägaren.

Evlis fastighetsfonders uppdaterade stadgar är tillgängliga från 29.4.2024 på adress www.evli.com/fundrules (på engelska) och hos vår Investerarservice. 
Investerarservicen svarar gärna på era frågor om stadgeändringen och fondplacering per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-post info@evli.com vardagar kl. 9.30 - 16.30 (finsk tid, CET+1).

EVLI-FONDBOLAG AB

Detta kan också intressera dig