Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White20marble20with20beams20of20light20heading20down SOME20tiny

Evli-Fondbolag Ab:s (”Evli”) styrelse har beslutat ändra namnen och stadgarna för placeringsfonderna och specialplaceringsfonderna som bolaget förvaltar. Stadgeändringarna avser ändring av fondernas namn, deras miljörelaterade och sociala egenskaper samt betalningstiderna vid teckning och inlösning. Ändringarna, som nertill beskrivs i detalj, träder i kraft den 1.3.2023.

1. Ändring av namnet på Elite Alfred Berg-fonderna

Placerings- och specialplaceringsfonderna som har verkat under namnet Elite Alfred Berg får nya namn som förenhetligas med Evlis övriga produktutbud på så sätt, att namnen börjar med ”Evli”. Härefter verkar fonderna under varumärkesnamnet Evli. Tabellen nertill visar fonderna som ändringen gäller samt deras nya namn:

Fondens namn fram till 28.2.2023 
Fondens nya namn från 1.3.2023 
AJ EAB Value Hedge Placeringsfond Placeringsfonden AJ Evli Value Hedge 
Elite Alfred Berg Aktie Placeringsfond Placeringsfonden Evli Aktie 
Elite Alfred Berg Ränta Placeringsfond Placeringsfonden Evli Global Ränta 
Elite Alfred Berg Optimalförvaltning Placeringsfond Placeringsfonden Evli Optimalförvaltning 
Elite Alfred Berg Hyresinkomst Specialplaceringsfond Specialplaceringsfond Evli Hyresinkomst II 
Elite Alfred Berg Logistikfastigheter Specialplaceringsfond Specialplaceringsfond Evli Logistikfastigheter 

2. Betalning av teckning och inlösning

Betalningstiden för teckning och inlösning ändras för fonderna Elite Alfred Berg Aktie, Elite Alfred Berg Ränta, Elite Alfred Berg Optimalförvaltning samt AJ EAB Value Hedge. Betalningen för teckning och inlösning överförs till/från kontot inom två bankdagar räknat från uppdragets datum (T+2). De flesta placeringsfonderna som förvaltas av Evli tillämpar redan dessa betalningstider för teckning och inlösning. Fondprospektet ger ytterligare information om betalning av tecknings- och inlösningsbelopp.

3. Tidsfrist för inlösningsuppdrag som avser AJ EAB Value Hedge

Skyldigheten att lämna inlösningsuppdrag på förhand inom en viss tid avlägsnas ur fondens stadgar. Fonden AJ EAB Value Hedges stadgar har förutsatt att inlösningsuppdrag lämnas fem bankdagar före fondens egentliga inlösningsdag för att verkställas på fondens inlösningsdag.

4. Miljörelaterade och sociala egenskaper

Stadgarna för specialplaceringsfonden Evli Leveraged Loan har kompletterats med uppgift om fondens förenlighet med artikel 8 i Disclosureförordningen dvs. att fonden vid sidan om andra egenskaper härefter främjar miljörelaterade och sociala faktorer.

Hänvisningen till förenligheten med artikel 8 i Disclosureförordningen har avlägsnats från fonden AJ EAB Value Hedges stadgar dvs. efter att stadgeändringen träder i kraft anses fonden inte vid sidan om andra egenskaper främja miljörelaterade och sociala faktorer.

Finansinspektionen har 22.12.2022 och 26.1.2023 bekräftat ovan nämnda ändringar av stadgarna. De ändrade stadgarna träder i kraft 1.3.2023 och gäller alla fondandelsägare. Ifall andelsägaren inte accepterar de ändrade stadgarna kan fondandelarna kostnadsfritt lösas in eller bytas ut mot andelar i en annan placeringsfond hos Evli.

Evlis fonders uppdaterade stadgar är tillgängliga (på finska) från 31.1.2023 på adress www.evli.com/fonder och hos vår Investerarservice. Fondernas faktablad är tillgängliga senast 1.3.2023 på adress www.evli.com/fonder.

Vår Investerarservice svarar gärna på era frågor om stadgeändringen och fondplacering per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-post info@evli.com vardagar kl. 9.30–16.30 (finsk tid, CET+1).


Med vänlig hälsning

EVLI-FONDBOLAG AB

Detta kan också intressera dig