Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Eftersom coronavirusfall fortsätter att växa över hela världen, har Evli vidtagit förebyggande åtgärder för att skydda våra anställdas, kunders, leverantörers och intressenters hälsa och säkerhet. Med dessa åtgärder och genom att följa vår affärskontinuitetsplan vill vi säkerställa kontinuiteten av våra högklassiga tjänster.

Till följd av detta kommer Evlis kundmöten och andra externa möten huvudsakligen att hållas som telefonmöten. Behovet av möten ansikte mot ansikte avgörs från fall till fall.

Evli följer riktlinjer från Utrikesministeriet i Finland och Institutet för hälsa och välfärd vad gäller resor. Dessutom arbetar en del av Evlis personal på distans. Evli är fullt utrustad för att fungera var som helst med skyddade anslutningar.

Begränsning av rörelse och nära kontakt är effektiva sätt att förhindra spridning av coronaviruset.

Trots dessa extraordinära åtgärder följer vi ständigt marknadsrörelserna och hanterar kundtillgångarna normalt.

Evlis kontaktpersoner och Investerarservice tfn +358 9 4766 9701 (vardagar kl. 9.30 - 16.30), investerarservice@evli.com, hjälper dig gärna vid eventuella frågor.

 

 

Detta kan också intressera dig