Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White20marble20with20beams20of20light20heading20down SOME20tiny

Evlis placeringsfonders avkastning har lösgjorts från andelar i klasserna A, IA, CA, QA och QIA till andelarnas 15.3.2023 fastställda värde och betalas i en rat uppskattningsvis 22.3.2023 till andelsägarnas penningmedel i Evli Abp. Avkastningen betalas ut till den som 14.3.2023 i fondandelsregistret varit registrerad ägare av avkastningsandelarna. 

Utdelningen på andelar i klasserna QA och QIA betalas ut i fyra lika stora eurodenominerade rater. Avkastningens första rat lösgjordes enligt det 15.3.2023 fastställda värdet och de övriga tre raterna lösgörs enligt de värden som fastställs 15.6., 15.9. samt 15.12.2023 och betalas inom cirka en vecka till andelsägarnas penningmedel i Evli. Avkastningen betalas ut till ägare av avkastningsandelar som är registrerade i fondandelsregistret dagen innan avkastningen lösgörs.

Specialplaceringsfondernas Evli Hyresinkomsts A-andelars och Evli Healthcare I Feeder B-andelars avkastning betalas ut till andelsägarnas penningmedel i Evli 23.3.2023.

Transaktionsbekräftelserna är tillgängliga i nättjänsten My Evli under ifrågavarande portfölj under ”Transaktioner".

Placeringsfonder ISIN Avkastning EUR/andel Avkastning %/andel
Evli Corporate Bond A FI0008801089 2,87 3,00
Evli Corporate Bond IA FI4000411152 2,51 3,00
Evli Emerging Frontier A FI4000066907 7,06 4,00
Evli Emerging Markets Credit A FI4000066881 2,32 3,00
Evli Equity Factor Europe A FI4000153804 4,21 4,00
Evli Equity Factor Global A FI4000441480 4,55 4,00
Evli Equity Factor USA A FI4000210802 5,60 4,00
Evli Europa A FI0008802038 2,50 4,00
Evli Finland Mix A FI0008800149 0,13 4,00
Evli Finland Select A FI0008801220 0,70 4,00
Evli GEM A FI4000153689 5,20 4,00
Evli Global A FI0008800131 0,32 4,00
Evli Global Multi Manager 30 A FI0008805643 3,13 4,00
Evli Global Multi Manager 50 A FI0008801246 2,86 4,00
Evli Global Ränta A FI4000359427 2,89 3,00
Evli Global X A FI4000320940 4,96 4,00
Evli Green Corporate Bond A FI4000441449 2,46 3,00
Evli High Yield A FI0008803911 3,75 3,00
Evli Investment Grade A FI0008803937 2,54 3,00
Evli Japan A FI0008807714 3,22 4,00
Evli Likviditet A FI0008804455 0,23 1,25
Evli Nordamerika A FI0008806922 8,09 4,00
Evli Nordic 2025 Target Maturity A FI4000455969 2,83 3,00
Evli Nordic 2025 Target Maturity CA FI4000456017 2,83 3,00
Evli Nordic 2025 Target Maturity QA FI4000476874 0,7075 3,00
Evli Nordic A FI0008810890 6,60 4,00
Evli Nordic Corporate Bond A FI0008811989 2,34 3,00
Evli Nordic Corporate Bond IA FI0008812003 2,75 3,00
Evli Optimalförvaltning A FI0008803671 0,19 4,00
Evli Short Corporate Bond A FI0008800503 0,37 2,50
Evli Statsobligation A FI0008800487 0,49 3,00
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A FI4000363981 2,92 3,00
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CA FI4000364021 2,94 3,00
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IA FI4000364005 2,96 3,00
Evli USA Growth A FI4000530639 3,79 4,00
Evli USA Growth IA FI4000530654 3,80 4,00
       
Placeringsfonder  ISIN Avkastning SEK/andel Avkastning %/andel
Evli High Yield A SEK FI4000261243 26,00 3,00
Evli Nordic 2025 Target Maturity A SEK FI4000456033 29,00 3,00
Evli Sverige Småbolag A FI0008813134 163,00 4,00
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A SEK FI4000369764 30,00 3,00
       
Specialplaceringsfonder  ISIN Avkastning EUR/andel Avkastning %/andel
Evli Healthcare I Feeder B FI4000301569 2,701768 cirka 7,50*
Evli Hyresinkomst A FI4000315411 4,56593 4,00
Evli Leveraged Loan A FI4000507249 2,96 3,00
Evli Q7 A FI4000220256 3,88 4,00
Evli Q7 IA FI4000278643 3,94 4,00

* Innehåller kapitalåterbetalning

För mer information:

Investerarservice, tel. +358 (0)9 4766 9701 eller info@evli.com (kl. 9.30 -16.30 EET vardagar).

Detta kan också intressera dig