Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlis placeringsfonders avkastning har lösgjorts från andelar i klasserna A, IA, CA, QA och QIA till andelarnas 10.3.2022 fastställda värde och betalas i en rat 17.3.2022 till andelsägarens konto i Evli Bank. Avkastningen betalas ut till den som 9.3.2022 i fondandelsregistret varit registrerad ägare av avkastningsandelarna.

Utdelningen på andelar i klasserna QA och QIA betalas ut i fyra lika stora eurodenominerade rater. Avkastningens första rat lösgjordes enligt det 10.3.2022 fastställda värdet och de övriga tre raterna lösgörs enligt de värden som fastställs 10.6., 12.9. samt 12.12.2022 och betalas inom cirka en vecka till andelsägarens konto i Evli Bank. Avkastningen betalas ut till ägare av avkastningsandelar som är registrerade i fondandelsregistret dagen innan avkastningen lösgörs.

Specialplaceringsfonden Evli Hyresinkomsts A-andelars avkastning betalas ut till andelsägarens bankkonto i Evli Bank 23.3.2022.

Transaktionsbekräftelserna är tillgängliga i nättjänsten My Evli under ifrågavarande portfölj under ”Transaktioner".

Placeringsfonder Avkastning EUR/andel Avkastning %/andel
Evli Corporate Bond A 3,19 3,00 %
Evli Corporate Bond IA 2,77 3,00 %
Evli Emerging Frontier A 7,16 4,00 %
Evli Emerging Markets Credit A 2,55 3,00 %
Evli Equity Factor Europe A 4,28 4,00 %
Evli Equity Factor Global A 4,77 4,00 %
Evli Equity Factor Global IA 4,80 4,00 %
Evli Equity Factor USA A 5,92 4,00 %
Evli Europa A 2,60 4,00 %
Evli Finland Mix A 0,14 4,00 %
Evli Finland Select A 0,74 4,00 %
Evli GEM A 5,71 4,00 %
Evli Global A 0,33 4,00 %
Evli Global Multi Manager 30 A 3,40 4,00 %
Evli Global Multi Manager 50 A 3,12 4,00 %
Evli Global X A 5,11 4,00 %
Evli Green Corporate Bond A 2,75 3,00 %
Evli High Yield A 3,99 3,00 %
Evli Investment Grade A 2,89 3,00 %
Evli Japan A 3,18 4,00 %
Evli Likviditet A 0,05 0,25 %
Evli Nordamerika A 8,19 4,00 %
Evli Nordic A 7,30 4,00 %
Evli Nordic 2025 Target Maturity A 2,91 3,00 %
Evli Nordic 2025 Target Maturity CA 2,92 3,00 %
Evli Nordic 2025 Target Maturity QA 0,7275 3,00 %
Evli Nordic Corporate Bond A 2,50 3,00 %
Evli Nordic Corporate Bond IA 2,92 3,00 %
Evli Nordic Corporate Bond QIA 0,715 3,00 %
Evli Short Corporate Bond A 0,27 1,75 %
Evli Statsobligation A 0,57 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A 2,94 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CA 2,96 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IA 2,97 3,00 %
     
Placeringsfonder Avkastning SEK/andel Avkastning %/andel
Evli High Yield A SEK 27,00 3,00 %
Evli Nordic 2025 Target Maturity A SEK 30,00 3,00 %
Evli Sverige Småbolag A 194,00 4,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A SEK 30,00 3,00 %
     
Specialplaceringsfonder Avkastning EUR/andel Avkastning %/andel
Evli Hyresinkomst A 4,502 4,00 %
Evli Leveraged Loan A 2,96 3,00 %
Evli Q7 A 4,32 4,00 %
Evli Q7 IA 4,39 4,00 %

 

Detta kan också intressera dig