Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlis placeringsfonders avkastning har lösgjorts från andelar i klasserna A, IA och CA till andelarnas 10.3.2021 fastställda värde och betalas i en rat 17.3.2021 till andelsägarens konto i Evli Bank. Avkastningen betalas ut till den som 9.3.2021 i fondandelsregistret varit registrerad ägare av avkastningsandelarna.

Utdelningen på andelar i klass QIA samt eventuella framtida klasser QA och QCA betalas ut i fyra lika stora eurodenominerade rater. Avkastningens första rat lösgjordes enligt det 10.3.2021 fastställda värdet och de övriga tre raterna lösgörs enligt de värden som fastställs 10.6., 10.9. samt 10.12.2021 och betalas inom cirka en vecka till andelsägarens konto i Evli Bank. Avkastningen betalas ut till ägare av avkastningsandelar som är registrerade i fondandelsregistret dagen innan avkastningen lösgörs.

Därtill lösgörs alternativfonderna Evli Hyresinkomsts A-andelars och Evli Healthcare I Ky Feeder B-andelars avkastning och betalas ut till ägarens bankkonto i Evli Bank 16.3.2021.

Transaktionsbekräftelserna är tillgängliga i nättjänsten My Evli under ifrågavarande portfölj under ”Transaktioner".

Placeringsfond Avkastning EUR/andel Avkastning %/andel
Evli Corporate Bond A 3,49 3,00 %
Evli Corporate Bond IA 3,02 3,00 %
Evli Emerging Frontier A 6,90 4,00 %
Evli Emerging Markets Credit A 2,88 3,00 %
Evli Equity Factor Europe A 4,35 4,00 %
Evli Equity Factor Europe IA 4,90 4,00 %
Evli Equity Factor Global A 4,46 4,00 %
Evli Equity Factor Global IA 4,47 4,00 %
Evli Equity Factor USA A 5,32 4,00 %
Evli Equity Factor USA IA 5,40 4,00 %
Evli Europa A 2,82 4,00 %
Evli Factor Premia A 3,06 4,00 %
Evli Finland Mix A 0,15 4,00 %
Evli Finland Select A 0,77 4,00 %
Evli GEM A 6,06 4,00 %
Evli Global A 0,32 4,00 %
Evli Global Multi Manager 30 A 3,63 4,00 %
Evli Global Multi Manager 50 A 3,28 4,00 %
Evli Global X A 4,99 4,00 %
Evli Green Corporate Bond A 3,03 3,00 %
Evli High Yield A 4,30 3,00 %
Evli Investment Grade A 3,16 3,00 %
Evli Japan A 3,53 4,00 %
Evli Likviditet A 0,05 0,25 %
Evli Nordamerika A 7,70 4,00 %
Evli Nordic A 8,34 4,00 %
Evli Nordic Corporate Bond A 2,67 3,00 %
Evli Nordic Corporate Bond IA 3,10 3,00 %
Evli Nordic Corporate Bond QIA 0,76 3,00 %
Evli Q7 A 4,53 4,00 %
Evli Q7 IA 4,58 4,00 %
Evli Short Corporate Bond A 0,28 1,75 %
Evli Statsobligation A 0,62 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A 3,02 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CA 3,03 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IA 3,04 3,00 %
     
Placeringsfond Avkastning SEK/andel Avkastning %/andel
Evli High Yield A SEK 29,00 3,00 %
Evli Sverige Småbolag A 207,00 4,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A SEK 30,50 3,00 %
     
Alternativa investeringsfonder Avkastning EUR/andel Avkastning %
Evli Healthcare I Ky Feeder B - 5,99 %*
Evli Hyresinkomst A 4,34 4,00 %

*av den ursprungliga placeringen

Detta kan också intressera dig