Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White20marble20with20beams20of20light20heading20down SOME20tiny

Evli-Fondbolag Ab:s styrelses förslag till ordinarie bolagsstämman om Evlifondernas följande avkastning för år 2023:

Evli-Fondbolag Ab:s styrelses förslag till ordinarie bolagsstämman om Evlifondernas följande avkastning för år 2023:

- Evli Likviditet 3 %
- övriga räntefonder 4 %
- blandfonder 4%
- aktiefonder 4 %

Beslut om avkastning tas av ordinarie bolagsstämman. Evlis placeringsfonders avkastning lösgörs från andelar i klasserna A, IA, CA, QA och QIA till andelarnas 15.3.2024 fastställda värde och betalas i en rat uppskattningsvis 22.3.2024 till andelsägarnas penningmedel i Evli Abp. Avkastningen betalas ut till ägare av avkastningsandelar som är registrerade i fondandelsregistret 14.3.2024.

Vidare information kommer att delges när EUR eller SEK utdelningen per fondandel är fastställd och utdelningen har betalats. 

Detta kan också intressera dig