Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White20marble20with20beams20of20light20heading20down SOME20tiny

Evli-Fondbolag Ab:s styrelses förslag till ordinarie bolagsstämman om Evlifondernas avkastning för år 2022.

Beslut om avkastning tas av ordinarie bolagsstämman. Evlis placeringsfonders avkastning lösgörs från andelar i klasserna A, IA, CA, QA och QIA till andelarnas 15.3.2023 fastställda värde och betalas i en rat uppskattningsvis 22.3.2023 till andelsägarnas penningmedel i Evli Abp. Avkastningen betalas ut till ägare av avkastningsandelar som är registrerade i fondandelsregistret 14.3.2023. 


Utdelningen på andelar i klass QA och QIA betalas ut i fyra lika stora eurodenominerade rater. Avkastningen lösgörs enligt de fastställda värdena 15.3., 15.6., 15.9. och 15.12.2023 och betalas inom cirka en vecka till andelsägarnas penningmedel i Evli. Avkastningen betalas ut till ägare av avkastningsandelar som dagen innan avkastningen lösgörs är registrerad i fondandelsregistret. 


Specialplaceringsfondernas Evli Hyresinkomsts A-andelars och Evli Healthcare I Feeder B-andelars avkastning betalas ut till andelsägarnas penningmedel i Evli 23.3.2023.

 

Placeringsfonder Förslag till avkastning %/andel
Evli Corporate Bond A 3,00 %
Evli Corporate Bond IA 3,00 %
Evli Emerging Frontier A 4,00 %
Evli Emerging Markets Credit A 3,00 %
Evli Equity Factor Europe A 4,00 %
Evli Equity Factor Europe IA 4,00 %
Evli Equity Factor Global A 4,00 %
Evli Equity Factor Global IA 4,00 %
Evli Equity Factor USA A 4,00 %
Evli Equity Factor USA IA 4,00 %
Evli Europa A 4,00 %
Evli Finland Mix A 4,00 %
Evli Finland Select A 4,00 %
Evli GEM A 4,00 %
Evli Global A 4,00 %
Evli Global Ränta A 3,00 %
Evli Global Multi Manager 30 A 4,00 %
Evli Global Multi Manager 50 A 4,00 %
Evli Global X A 4,00 %
Evli Green Corporate Bond A 3,00 %
Evli High Yield A 3,00 %
Evli High Yield A SEK 3,00 %
Evli Investment Grade A 3,00 %
Evli Japan A 4,00 %
Evli Likviditet A 1,25 %
Evli Nordamerika A 4,00 %
Evli Nordic A 4,00 %
Evli Nordic 2025 Target Maturity A 3,00 %
Evli Nordic 2025 Target Maturity A SEK 3,00 %
Evli Nordic 2025 Target Maturity CA 3,00 %
Evli Nordic 2025 Target Maturity QA 3,00 %
Evli Nordic Corporate Bond A 3,00 %
Evli Nordic Corporate Bond IA 3,00 %
Evli Nordic Corporate Bond QIA 3,00 %
Evli Nordic Småbolag A 4,00 %
Evli Optimalförvaltning A 4,00 %
Evli Short Corporate Bond A 2,50 %
Evli Statsobligation A 3,00 %
Evli Statsobligation IA 3,00 %
Evli Sverige Småbolag A 4,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A SEK 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CA 3,00 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IA 3,00 %
Evli USA Growth A 4,00 %
Evli USA Growth IA 4,00 %
   
Specialplaceringsfonder Förslag till avkastning %/andel
Evli Healthcare I Feeder B  cirka 7,50 %
Evli Hyresinkomst A 4,00 %
Evli Leveraged Loan A 3,00 %
Evli Q7 A 4,00 %
Evli Q7 IA 4,00 %

 

Detta kan också intressera dig