Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Evlin tilintarkastajat tarkastavat osana vuosittaista tilintarkastustoimeksiantoa erillisyhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen valvonnan vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa.

Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Evlin varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle ja hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin kunkin osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut 14.3.2023 alkaen tilintarkastusyhteisö EY Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Miikka Hietala.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.