Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Toimikunnan jäsenet nimetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimetty uudet jäsenet. Nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus on suurin yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan toimikunnan jäsenen nimeämiseen, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää vuosittain edellä esitetyn mukaisesti määritettyjä neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään jäsen Nimitystoimikuntaan syyskuun viimeiseen päivään mennessä.

Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on: 

  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, 
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi, 
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten (mukaan lukien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan) kokouspalkkioista ja palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti, 
  • vastata yhtiökokouksessa osakkeenomistajien kysymyksiin Nimitystoimikunnan valmistelemista ehdotuksista, 
  • valmistella ja huolehtia, että yhtiöllä on ajantasaiset hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja 
  • vastata hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta. 

Nimitystoimikunnan on otettava huomioon sijoituspalvelulain ja muiden soveltuvien säännösten asettamat vaatimukset

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunnan on toimitettava varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä. Mikäli Nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluvasta asiasta päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, Nimitystoimikunnan on pyrittävä toimittamaan ehdotuksensa yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. 

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Osakkee­no­mis­tajien nimitys­toi­mi­kunnan kokoonpano

Ensimmäinen Evli Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta tullaan nimeämään syksyllä 2024.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työnjärjestys