Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Hyvällä monimuotoisuuden johtamisella (diversity management) ja yhdenvertaisuustyöllä voidaan parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista sekä ottaa käyttöön työntekijöiden koko osaaminen. Lisäksi monimuotoisuudella lisätään innovaatiota, työn tuottavuutta ja yrityksen kilpailukykyä.

Monimuotoisuuden edistäminen

Monimuotoisuustavoitteet antavat Evlin monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyölle suuntaviivat sekä asettavat Evlille tavoitetason edistää monimuotoisuutta eri puolilla organisaatiota. Lisäksi monimuotoisuustavoitteet määrittelevät, miten sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan lisätä ja mahdollisuuksien mukaan edesauttaa eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien työllistämistä Suomessa. 

Monimuotoisuustavoitteet koskevat kaikkia Evlin liiketoimintoja, ja monimuotoisuuden edistymistä seurataan Evlissä vuosittain.

Monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa avainasemassa on rekrytointiprosessi. Rekrytoinnissa noudatetaan aina tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Kaikille päteville hakijoille pyritään takaamaan yhdenvertainen mahdollisuus tulla valituksi. Rekrytoinnin lisäksi tehtävänjaossa ja uralla etenemisessä taataan yhdenvertainen kohtelu kaikille.

Evlin monimuotoisuustavoitteet

  • Pitkän aikavälin tavoitteena on sukupuolten tasapuolinen edustus organisaatiossa.
  • Hallituksessa aliedustetun sukupuolen vähimmäismäärä on 40 % vuoden 2026 kesäkuuhun mennessä.​
  • Rekrytointiprosessia kehitetään edelleen ja rekrytoinnissa panostetaan aiempaa enemmän monimuotoisuuteen muun muassa tekemällä entistä tiiviimmin yhteistyötä eri tahojen, kuten opiskelijoiden, kanssa sijoitusalan tekemiseksi houkuttelevammaksi myös naisille.
  • Rekrytoinneissa tehtävään valitaan aina parhaiten soveltuva henkilö​.
  • Varmistamme, että johtotehtäviä täytettäessä mukana on aina eri sukupuolten ehdokkaita.
  • Trainee-ohjelmaan valittujen joukossa tulee olla edustettuna eri sukupuolia.

Evlin hallituksella on monimuotoisuuspolitiikka, johon monimuotoisuutta koskevat periaatteet sisältyvät. Lue tarkemmin hallituksen monimuotoisuudesta.