Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Positiivista kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueilla

Talouskasvu Yhdysvalloissa jatkui toisella vuosineljänneksellä alkuvuoden tapaan vahvana, mutta oli Euroopassa edelleen vaisua. Kuluttajahintojen nousu hidastui USA:ssa odotuksia vähemmän, minkä seurauksena koronlaskuodotukset siirtyivät kauemmas tulevaisuuteen. Euroopassa sen sijaan kuluttajahintojen nousu hidastui Euroopan keskuspankin (EKP) toiveiden mukaisesti ja kesäkuussa EKP laski ohjauskorkoaan 4,25 prosenttiin. Koronlaskujen odotetaan jatkuvan niin, että ohjauskorko olisi tämän vuoden lopussa 3,5 prosenttia ja ensi vuoden lopussa 3,0 prosenttia.

Lähi-Idän kireä tilanne, Ukrainan sota, lisääntyneet jännitteet Naton ja Venäjän välillä sekä USA:n ja Kiinan kilpailu strategisesta johtajuudesta hallitsivat alkuvuoden tapaan geopoliittista tilannekuvaa. USA:n marraskuisten presidentinvaalien odotetaan myös nousevan yhä keskeisemmäksi markkinatunnelmiin vaikuttavaksi teemaksi loppuvuoden aikana.

Osakkeiden hinnat nousivat lievästi huhti-kesäkuussa USA:ssa, Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla. Myös Suomessa osakkeiden hinnat olivat nousussa. Korkosijoituksissa parhaiten ajanjaksolla kehittyivät High Yield -lainat sekä kehittyvien markkinoiden lainat. Korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -lainojen tuotto oli lievästi positiivinen, kun taas valtionobligaatioiden tuotto oli alkuvuoden tapaan negatiivinen. Kiinteistömarkkinoilla hintojen lasku tasaantui, mutta vajaakäyttöasteet vuokra-asunnoissa ja toimitiloissa sekä alhainen kiinteistömarkkinan transaktioaktiviteetti siirtänevät hintojen elpymistä ensi vuodelle.

Evli-konsernin nettoliikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä noin 11 prosenttia 29,3 miljoonaan euroon (26,4 milj. euroa). Liikevaihdon kasvua tukivat perinteisten rahastojen palkkiotuottojen kasvu, vuosineljänneksellä kirjatut tuottosidonnaiset palkkiot, Corporate Finance -yksikön edellisvuotta vahvempi laskutus sekä oman taseen tuotot. Liikevaihdon kasvua vaimensi maaliskuussa toteutettu yritysjärjestely, jossa pääomasijoitusyhtiö Bregal Milestone ja Evli solmivat strategisen kumppanuuden Evli Alexander Incentives Oy:n (nykyisin Allshares Oy) liiketoiminnan kasvattamiseksi. Järjestelyn myötä Allshares Oy raportoidaan jatkossa osakkuusyhtiönä. Tämän myötä kirjaamme osuutemme kannustinliiketoiminnan tuloksesta suoraan liikevoittoon, eikä liiketoiminnan tuottoja ja kuluja enää yhdistellä konsernitilinpäätökseen.

Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevoitto nousi 24 prosenttia ja oli 12,1 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa). Evlin oman pääoman tuotto ensimmäiseltä vuosipuoliskolta oli 37,9 prosenttia (22,6 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 125 prosenttia (128 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin nettoliikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 16 prosenttia ja oli 24,1 miljoonaa euroa (20,8 milj. euroa). Hallinnoidut asiakasvarat nousivat positiivisen markkinakehityksen ja nettomerkintöjen myötä 18,7 miljardiin euroon (16,8 mrd. euroa). Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli noin 13,3 miljardia euroa (12,2 mrd. euroa). Perinteisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat vuosineljänneksellä noin -120 miljoonaa euroa. Suurimmat nettomerkinnät kohdistuivat eurooppalaisiin kasvuosakkeisiin sijoittavaan Evli Eurooppa Kasvu -rahastoon sekä kehittyvien markkinoiden ja kehittyvien markkinoiden reunamarkkinoiden osakkeisiin sijoittavaan Evli Emerging Frontier -rahastoon.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin nettoliikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 60 prosenttia ja oli 2,0 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa). Liikevaihdon lasku on seurausta yritysjärjestelystä, jossa kannustinliiketoiminnasta tuli konsernin osakkuusyhtiö, eikä siten ole enää segmenttiraportoinnin osana. Yritysjärjestelyistä saatavat neuvonantopalkkiot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Yksikön toimeksiantokanta on hyvä, ja yritysjärjestelymarkkina on selvästi vilkkaampi kuin edellisvuonna.

Evlin strategian kannalta keskeiset alueet, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä kaksijakoisesti. Kansainvälisten asiakkaiden nettolunastukset olivat 30 miljoonaa euroa ja kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 18 prosenttia (19 %). Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin vuosineljänneksellä yhteensä 82 miljoonalla eurolla (90 milj. euroa). Nousseet korot, laskeneet arvostukset, yrityskauppojen hidastuminen ja sen seurauksena palautusten väheneminen vähensivät sijoittajien kiinnostusta sitoutua uusiin pääomarahastosijoituksiin. Pidemmällä aikavälillä odotamme kuitenkin kiinnostuksen pääomasijoituksia kohtaan elpyvän.

Vastuullisuuden saralla Evli jatkoi sijoittamiinsa yhtiöihin kohdistuvaa vaikuttamista itsenäisesti sekä yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Toisen vuosineljänneksen aikana Evli vaikutti suoraan neljään yhtiöön ja osallistui 16 yhtiökokoukseen. Evli osallistui myös yhteisvaikuttamiseen CDP:n sijoittajakirjeiden kautta. Lisäksi Evli allekirjoitti Finance Statement on Plastic Pollution -sijoittajakannanoton kansainvälisen muovisopimuksen puolesta.

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj

Päivitetty Evli Oyj:n puolivuosikatsauksen 1–6/2024 julkistamisen yhteydessä 15.7.2024.