Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

A

Absoluuttinen
Positiivinen kokonaistuottokehitys

Alfa
Alfa kuvaa salkunhoitajan osakevalinnan vaikutusta rahaston tuottoon verrattuna vastaavan markkinariskin indeksisalkun tuottoon, eli rahaston markkinariskiinsä nähden saavuttamaa lisätuottoa

Allokaatio
Sijoitusten jakautuminen eri varallisuusluokkien välillä (esim. maantieteellisesti, toimialoittain, osakkeiden ja korkojen välillä jne.)

Annualisoida
Muuttaa alle vuoden jakson tuotto vuotuiseksi tuotoksi. Ks. p.a.

Asset swap
Kahden sijoituskohteen vaihto

B

Bar chartti
Kurssikehitystä kuvaava aikasarja, jossa jokaisella jaksolla (esim. yksi päivä) avaava, korkein, alin ja viimeinen kurssi näkyvät sakaroina.

Barreli (Raaka-aine)
Öljyn määrän mitta (n. 0.134 tonnia)

Basis point
Peruspiste. Pienin määrä, jolla korko tai tuotto voi muuttua.

Beari, bear
Negatiivinen / pessimistinen asenne

Benchmarkki
Vertailuindeksi

Beta
Beta mittaa osakemarkkinariskiä kuvaamalla rahaston arvon herkkyyttä osakemarkkinoiden hintamuutoksille. Rahaston beta kertoo, miten paljon rahaston arvo keskimäärin muuttuu, jos osakemarkkinoiden arvo muuttuu yhden %-yksikön.

Betti
Positio, jolla on lyöty vetoa kurssin kehittymisestä.

Bidi, bid
Ostonoteeraus

Blomma
Bloomberg: markkinatietojärjestelmä

Bondi
Positiivinen/optimistinen asenne esim. osakemarkkinoita kohtaan

Business Inventories
Teollisuuden varastot

Buy & hold
Osta ja pidä -sijoitusstrategia: aktiivisen kaupankäynnin vastakohta

C

Callable
Jvk-lainaan liittyvä ehto, jolla liikkeeseenlaskija voi maksaa lainan takaisin ennen eräpäivää.

Cappi
Swap-sopimus, jossa vaihtuvalla korolla on "katto" eli enimmäistaso.

Cash flow
Kassavirta: maksut kassaan ja kassasta

CDO
Collateralized Debt obligation: obligaatio erillisvakuudella

CDS
Credit Default Swap: sopimus, jolla luottoriskiä voidaan siirtää.

Chicago PMI
Chicagon yliopiston suhdannekysely

Clearing
Arvopaperikaupan selvittely maksujen suorittamiseksi ja säilytysten kirjaamiseksi

Closata
Sulkea positio

Close
Päättymiskurssi

Commodity (Raaka-aine)
Hyödyke

Conference board
Yhdysvaltojen tilastokeskus

Consumer Confidenssi
Kuluttajien luottamus

Corporate
Yritys(laina)

Cost of carry
Position rahoituskustannus

CPI
Consumer Price Index: kuluttajahintaindeksi

CPI core
Pohjainflaatio: hintojen nousuvauhti, josta on poistettu energian, elintarvikkeiden ja muiden voimakkaasti heiluvien tuotteiden vaikutus.

Crediitti
Yrityslaina

Curva
Tuottokäyrä

Custody
Arvopapereiden säilytys

D

Defaultti
Maksuhäiriö tai konkurssi

Defensiivinen osake, ei syklinen osake
Osake, jonka arvoon suhdannevaihtelut eivät vaikuta. Sellaisten yhtiöiden osakkeet, jotka tuottavat tavaroita, joita tarvitaan talouden tilasta riippumatta, esim. elintarvikeyritykset.

Deflaatio
(Kuluttaja)hintojen lasku

Deski
Kaupankäynti- tai meklariosasto

Diileri
Omaan tai työnantajansa lukuun kauppaa käyvä henkilö

Diskontata
Tulevien maksujen muuttaminen nykyarvoksi vähentämällä loppusummasta korot

Diversifiointi
Riskin pienentäminen sijoittamalla useaan kohteeseen

Droppi
Äkillinen kurssipudotus

Dura, duraatio
Duraatio tarkoittaa korkorahaston kassavirtojen nykyarvolla painotettua keskimääräistä takaisinmaksuaikaa. Luku kuvaa myös korkorahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille.

Durable Goods Orders
Kestokulutustavaroiden tilaukset Yhdysvalloissa

E

Earnings
Tulos (verojen jälkeen)

Easaus
Keskuspankin ohjauskoron lasku

EBIT
Earnings Before Interest and Tax: tulos ennen korkoja ja veroja = liikevoitto

EBITDA
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: tulos ennen korkoja, veroja, arvonalennuksia ja poistoja = käyttökate

ECB, EKP
Euroopan keskuspankki

Effektiivinen tuotto
Arvopaperin tuotto suhteessa markkina-arvoon

EMD
Emerging Market Debt, kehittyvien maiden lainat

Emissio
Liikkeeseenlasku

Empire State (Mfg.) Survey
Yhdysvaltojen keskuspankin New Yorkin konttorin suhdannekysely

Employment Cost Index, ECI
Työllistämiskustannukset

EPS
Osakekohtainen tulos

Euribor
Suurimpien eurooppalaisten pankkien määräaikaistalletusten keskinoteeraus

Euro Stoxx
Euroalueen pörsseissä noteerattujen osakkeiden indeksi

EVL
Laki elinkeinotulon verottamisesta

F

Factory Orders
Teollisuuden tilaukset

Fair value
Teoreettinen arvo tai kaikkia tyydyttävä hinta markkinoilla

FED Fundsit
Yhdysvaltojen keskuspankin ohjauskorko

FED’s Beige Book
Yhdysvaltojen keskuspankin suhdannekatsaus

Fedi
Federal Reserve, Yhdsvaltojen keskuspankki

Fibo, Fibonacci
1200-luvulla elänyt italialainen matemaatikko Leonardo Fibonacci, jonka löytämän matemaattisen säännönmukaisuuden (lukusarja, jossa seuraava numero on kahden edeltävän numeron summa) uskotaan pätevän markkinoilla.

Fitch
Luottoluokituslaitos

Flatti
Ei muutosta

Flatti
1) Odotusten mukainen 2) Ei muutosta kurssissa

Floori
Swap sopimus, jossa vaihtuvalla korolla on "lattia" eli vähimmäistaso.

Flotari
Floating Rate Note, vaihtuvakorkoinen laina

FOMC Meeting, FOMC:in kokous
Federal Open Market Committee eli Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikasta päättävän komitean kokous

Forex, fx
Foreign Exchange market, valuuttamarkkinat

Fundamentaalinen analyysi
Talouden tai yritysten perustekijöihin perustuva (tilastollinen) analyysi. Sijoittaja pyrkii ennustamaan esim. osakkeen kurssikehitystä tutkimalla ja analysoimalla yrityksen taloudellisia perustekijöitä, tulos- ja taselukuja ym. numerotietoa, yritysjohtoa jne.

Fundi
Rahasto

Funding
Arvopaperikaupan tai muun toiminnan rahoittaminen

Fyysinen toimitus
Johdannaisen erääntyessä kohde-etuuden toimitus vastapuolelle

G

G7
7 suurinta talousmahtia: Yhdysvallat, Kanada, Englanti, Ranska, Italia, Saksa, Japani

Gappi
Arvopaperin kurssin hypähdys siten, että päivän alin on ylempänä kuin edellisen päivän ylin (tai päinvastoin kurssin laskiessa).

GDP
BKT: bruttokansantuote eli kansantalouden kokonaistuotos

Gearing
Vipuvaikutus (esim. velan vaikutus osakekurssiin)

Goodwilli
Liikearvo esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä

Growth
Kasvuyhtiö: yhtiö, jonka vahvan liikevaihdon kasvun ansiosta arvonnousuodotus on osinkoja merkittävämpi tekijä.

Guidance, gaidanssi
Yhtiön antama ohjeistus tuloksen tai liikevaihdon odotetusta kehityksestä

H

Head & shoulders
"Pää ja hartiat". Teknisen analyysin kuvio, joka kertoo kurssikehityksen muuttumisesta.

Hedge
Position suojaaminen johdannaisilla

High yield
Liikkeeseenlaskijat, joilla on heikompi luottoluokitus.

Hold, holdata
Pidä, älä myy

Housing Starts
Uusien asuinrakennusten aloitusten lukumäärä

I

IFO
Information und Forschung instituutin (Saksa) tuotantoyhtiöiden suhdannekysely

Implisiittinen volatiliteetti
Optioiden hinnoista auki laskettu, markkinoiden odotuksia kuvaava volatiliteetin taso

Indeksirahasto
Rahasto, joka sijoittaa varansa tarkalleen tietyn (osake)indeksin mukaisesti.

Indikaattori
Talouden tietyn osa-alueen kehitystä kuvaava tilastoluku

Industrial Production
Teollisuustuotanto

Inflaatio
(Kuluttaja)hintojen nousu

Information ratio
Information ratio on rahaston ja vertailuindeksin tuottojen erotus jaettuna tuottoeron volatiliteetilla. Information ratio kuvaa rahaston vertailuindeksistä poikkeavan riskinoton aikaansaamaa lisätuottoa.

Insideri
Sisäpiiriläinen

Instituutio
Suuria sijoituksia tekevä yhteisö

Interbank markkina
Pankkien välinen markkina

Investment grade, IG
Liikkeeseenlaskijat, joilla on hyvä luottoluokitus.

IPO
Initial Publi Offering, listautumisanti

ISM Survey (Mfg.)
The Institute of Supply Management (USA) tutkimuslaitoksen tuotantoyhtiöiden suhdannekysely

ISM Survey (Non-Mfg.)
The Institute of Supply Management (USA) tutkimuslaitoksen palveluyhtiöiden suhdannekysely

Issue
Liikkeeseen lasku tai liikkeeseen laskettu arvopaperi

J

Jälleensijoitusriski
Epävarmuus vallitsevasta korkotasost,a kun korkosijoitus erääntyy.

Johdannaisinstrumentti
Instrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen hyödykkeen arvoon.

Junior debt
Laina, jonka asema on heikompi kuin muiden lainojen esim. konkurssitilanteessa.

Junk bond, roskalaina
Liikkeeseenlaskija, jolla on todella heikko luottoluokitus, yleensä ilman vakuuksia.

K

Kaaosteoria
Matemaattinen teoria, jossa säännöllisistä yhtälöistä saadaan satunnaisia tuloksia (eli kaaosta). Teorialla voidaan selittää mm. markkinoiden käyttäytymistä.

Kalle, call
Osto-optio: oikeus ostaa kohde-etuus

Keynesiläinen taloustiede
Kokonaiskysynnän säätelyä suhdanteiden tasaamiseksi korostava valtavirtataloustieteen sisäinen makroteorian koulukunta.

Kohde-etuus
Option kohteena oleva arvopaperi, indeksi tai hyödyke

Konsolidaatio
Kahden tai useamman asian yhdistäminen

Kontrahti
Johdannaissopimus tietylle erääntymiskuukaudelle

Konvergenssi
Eri maiden korkotason yhdentyminen yhteisen valuutan ansiosta

Konvertiibeli
Vaihtovelkakirjalaina

Kori
Usean arvopaperin samanaikainen kauppa

Korkoriski
Koron muutoksen aiheuttama epävarmuus korkosijoituksen arvon kehittymisestä

Korrelaatio
Kahden sijoituskohteen hinnan yhteisvaihtelu

Kriisiteoria
Marxin käsitys siitä, että kapitalismin kehitys on epävakaata ja johtaa yhä paheneviin yhteiskunnan kriiseihin.

Kvantti
Kvantitatiivinen analyysi: tuotto- ja riskilukujen laskenta

L

Large-cap
Suuri pörssiyhtiö (markkina-arvo alle 1 000 milj. euroa)

LBO
Leveraged Buy-out = yrityskauppa, joka rahoitetaan lainapääomalla, jonka vakuutena käytetään ostettavan yrityksen varallisuutta.

Lead, co-lead
Pääjärjestäjä ja toinen pääjärjestäjä arvopaperin liikkeeseenlaskussa

Leading Indicators
10 eri talouden indikaattorista kerätty indeksi.

Leverage
Vivutettu eli velkarahoitteinen positio

Likviditeetti
Vaihto ja kaupankäynnin aktiivisuus arvopaperissa

Limiitti
1) Positiolle asetettu rajoitus 2) Rajahinta

Liputtaa
Omistuksen julkistaminen lakisääteisten rajojen ylittyessä
longi (positio), olla longina
Otettu positio arvopaperissa tai hyödykkeessä (short position vastakohta)

Lyhyt aikaväli
Aikaväli, jolla vähintään yhden tuotantopanoksen määrää ei voida muuttaa.

M

Makro
Talouden perustekijät

Management fee
Hallinnointipalkkio

Manageri
Salkunhoitaja

Margin call
Välittäjän vaatimus lisävakuuksien asettamiseksi

Margin requirement
Pienin summa, joka on asetettava välittäjälle vakuudeksi.

Marginaali
1) Pankin otto- ja antolainauksen välinen ero 2) Lainakoron ero riskittömään korkoon nähden

Market maker, maakari
Välittäjä, joka on sitoutunut jatkuvasti antamaan osto- ja myyntinoteerauksen.

Matalasuhdanne, recession or depression
Tuotannon kasvuvauhti on pitkän aikavälin keskimääräisen kasvuvauhdin alapuolella.

Maturiteetti
Jäljellä oleva aika korkoinstrumentin erääntymiseen

Meklari
Arvopaperivälittäjän lukuun kauppaa tekevä henkilö

Mid-cap
Keskisuuri pörssiyhtiö (markkina-arvo 500–1 000 milj. euroa)

Milli
Miljoona

Modifioitu duraatio
Modifioitu duraatio kertoo korkorahaston arvon herkkyyden korkotason muutoksille eli kuinka monta prosenttia rahaston arvo muuttuu, kun korkotaso laskee tai nousee prosenttiyksikön. Mitä suurempi luku on, sitä suurempi on riski (herkkyys arvonmuutoksille).

Momentum
Vahvistuva kurssiliike

Moody's
Luottoluokituslaitos

Moving average
Liukuva keskiarvo

MSCI
Morgan Stanley Capital International, kansainvälisiä osakeindeksejä laskeva investointipankki

N

Nasdaq OMX
Pohjoismaiden (ex. Norja) ja Balttian markkinoiden pörssi
netotus, nettoarvontilitys
1) Johdannaisen erääntyessä tappion maksaminen vastapuolelle 2) Useamman samalla maksupäivällä olevan arvopaperikaupan summaaminen

Nettoarvo
Arvo kaikkien muiden tekijöiden jälkeen

New Home Sales
Uusien asuntojen myynti

Nykyarvo, NPV
Tulevien maksujen arvo, josta on vähennetty korot (tai laskennallinen korko).

Nyse
New York Stock Exchange, New Yorkin pörssi

O

OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development, kansainvälinen talousjärjestö

Offeri, offer
Myyntinoteeraus

Ohuet markkinat
Markkina, jossa on vähän kaupankäyntiä.

Onni
Overnight deposit, yliyöntalletus

Open
Avauskurssi

Open interest
Johdannaispörssissä päivittäin laskettava avoimien johdannaispositioiden määrä

Optio
Sopimus, joka antaa ostajalle oikeuden ostaa tai myydä tiettyyn hintaan.

Order book
Annetut tarjoukset huutokaupassa tai annissa

Orderi
Toimeksianto

Orderi
Osto- tai myyntitoimeksianto

OTC
Over-the-counter = osakkeiden kauppa suoraan ilman pörssin välitystä

Outlookki
Yhtiön tai osakkeen näkymät

Outperform
Osakkeen kurssikehitys on todennäköisesti keskiarvoa parempi.

Overweight
Ylipainotus salkussa

P

p.a., per annum
Vuotuista korkoa

P/E, Price to Earnings
Osakkeen hinta suhteessa osakekohtaiseen tulokseen

Pääomalaina
Laina, jonka takaisinmaksu ja koronmaksu riippuvat yhtiön tuloksesta.

Pain-trade
Markkinoiden yllättävä liike, joka aiheuttaa enemmistölle sijoittajia tappiota.

Par (value)
Nimellisarvoinen kurssi, nimellisarvo

Pay out ratio
Osinkosumma tuloksesta

Payment against delivery
Arvopaperikaupan maksu arvopaperin toimitusta vastaan

Payroll, Non-Farm Payrolls
Uusien työpaikkojen lukumäärä (maatalouden työpaikat poislukien) Yhdysvalloissa

PEG
Price/Earnings to Growth: P/E-luku suhteessa osakekohtaisen tuloksen kasvuun

Pegattu
Valuuttakurssi, joka on sidottu toiseen valuuttaan.

Performanssi
Tuottokehitys

Perp, perppi
Perpetuaali: ikuinen joukkovelkakirjalaina

Personal Income
Henkilökohtaiset tulot (kokonaistulot)

PIK
Pay-In-Kind: yrityslaina, jonka kuponki maksetaan osakkeina tai lisäämällä lainan nimellismäärää.

Pitkä aikaväli
Aikaväli, jolla kaikkien tuotantopanosten määrää voidaan muuttaa.

Placementti
Suuren osake-erän myynti tietylle sijoittajaryhmälle

Plain vanilla
Ilman lisäominaisuuksia

PMI
Purchasing Managers Index, ostopäälliköiden odotuksia mittaava indeksi

Portfolio
Sijoitussalkku: eri sijoituksista koostuva kokonaisuus

Possa, positio
Sijoitus

Preemio
1) Option hinta 2) Ylihinta markkinahintaan nähden

Pricing
Tarjoushinnan asettaminen arvopaperin liikkeeseen laskussa

Productivity
Tuottavuus

Proffari
Yrityksen antama varoitus tuloskehityksestä

Profiitti
Voitto

Profit taking
Voitollisen position sulkeminen

Prossa
Prosentti

Pv, present value
Nykyarvo

Q

Quoutti
Noteeraus

R

Ralli
Kurssien voikamakas nousu

Random walk
Kurssien satunnainen heilahtelu

Range
Kurssin vaihteluväli

Rating
Luottoluokitus

Ratio
Suhdeluku

Reaalikorko tai -tuotto
Korko tai tuotto, jossa inflaation vaikutus on huomioitu.

Rebalansointi
Positioiden asettaminen uudelleen kiinteisiin painoihin

Recovery
Takaisinsaanti konkurssitilanteessa

Redemption
Lunastus

Reduce
Vähennä

Refi
Euroopan keskuspankin kahden viikon mittainen ohjauskorko

Rekyyli
Kurssikehityksen yllättävä ja nopea kääntyminen

Relatiivinen
Suhteellinen

Resistanssi
Vastustaso: markkinataso, jonka yli kurssi ei tunnu menevän.

Retail Sales
Vähittäismyynti

RoE
Return on equity, oman pääoman tuotto

RoI
Return on investment, sijoitetun pääoman tuotto

RSI
Relative Strenght Index, kurssikehityksen voimakkuutta kuvaava teknisen analyysin menetelmä

S

S&P
Standard & Poorsin laskema Yhdysvaltojen (500 suurimman yhtiön) indeksi

S&P, Standard & Poors
Luottoluokituslaitos, tunnetuin ja käytetyin

Sales
Myynti, liikevaihto

Selitysaste
Selitysaste kuvaa rahaston arvonkehityksen riippuvuutta indeksin arvonkehityksestä.

Sell
Suositus myydä osaketta

Senior debt
Laina, jonka asema on parempi kuin muiden lainojen esim. konkurssitilanteessa.

Sentimentti
Sijoittajien mielialat

Sharpe
Sharpen luku on rahaston riskikorjattu tuotto. Sharpen luvun avulla voi verrata eri riskin omaavien sijoituskohteiden riskikorjattuja tuottoja keskenään. Mitä korkeampi luku sitä parempi on sijoituskohteen riski-tuotto suhde ollut.

Shorttaus, lyhyeksi myynti
Sellaisen arvopaperin tai hyödykkeen myynti, jota ei omista.

Shortti (positio), olla shorttina
Positio, jossa tiettyä arvopaperia ei ole, eli on myyty lyhyeksi.

Sicav
Société d'investissement à capital variable: Vaihtuvapääomainen sijoitusrahasto, jonka varat omistaa osakeyhtiö. Rahastosijoittajat taas omistavat Sicavin osakkeet. Osakepääoma muuttuu, kun sijoittajat merkitsevät tai lunastavat yhtiön osakkeita. Tyypillinen rahastomuoto Ranskassa ja Luxemburgissa.

Sijari
Sijoitustodistus eli pankin liikkeeseen laskema alle vuoden mittainen arvopaperi

Small-cap
Pieni pörssiyhtiö (markkina-arvo alle 500 milj. euroa)
spaikki

Spike, hintapiikki

Spekata
Spekuloida, keinotella: lyhytaikaisiin sijoituksiin perustuva voitontavoittelu

Splitti, split
Osakkeen nimellisarvon pilkkominen, jolloin osakkeiden lukumäärä kasvaa ja hinta laskee.

Spotti
Spot: kahden pankkipäivän päästä

Spredi, spread
1) Osto- ja myyntinoteerauksen välinen ero 2) Tuottoero: yrityslainan tuoton ero riskittömään korkoon nähden

Stop-loss
Tappiollisen sijoituksen sulkeminen

Stoxx
Euroopan pörsseissä noteerattujen osakkeiden indeksi

Style drift
Salkunhoitajan sijoitustyyli muuttuu aiemmin käytetystä tai luvatusta tyylistä vaivihkaa toisenlaiseksi. Esim. arvo-osakkeisiin sijoittava rahasto siirtyy kasvuosakkeisiin jne.

Subbari, subordinated debt
Laina, jonka asema on heikompi kuin muiden lainojen esim. konkurssitilanteessa.

Subscription
Merkintä

Substanssi(arvo)
Varallisuus - velat (per osake tai osuus)

Suhteellinen
Tuottokehitys suhteessa vertailuindeksiin

Supportti
Tukitaso: markkinataso, jonka alle kurssi ei tunnu menevän.

Swappi
Sopimus, jolla kiinteä korko vaihdetaan vaihtuvaan korkoon.

Sykli
Suhdanne: kokonaistuotannon ja työllisyyden suhteellisen säännönmukainen vaihtelu muutaman vuoden välein

Syklinen osake
Osake, jonka arvoon suhdannevaihtelut vaikuttavat voimakkaasti.

T

Taala
Yhdysvaltojen dollari

Targetti
Target price, tarvoitetaso arvopaperin kurssissa

Tekninen analyysi
Historialliseen kurssikehitykseen ja aikasarjoihin perustuva (tilastollinen) analyysi

TER
Total Expense Ratio, rahaston kokonaiskulut sisältäen sääntöjen perusteella veloitettavat, kulut esimerkiksi mahdolliset markkinointikulut. Rahaston maksamia kaupankäyntipalkkioita ei lasketa TER -lukuun.

Top-down sijoittaminen
Sijoitusstrategia, jossa sijoittaja keskittyy talouden trendien tutkimiseen, valitsee sitten toimialan ja sen sisältä yrityksen, joka todennäköisesti hyötyy talouden trendeistä.

Toppi
Ylin kurssi

Tracking error
Tracking error kuvaa rahaston ja vertailuindeksin tuottoeron vaihtelevuutta. Se kertoo, miten suuri rahastosijoitukseen liittyvä riski on suhteessa vertailuindeksiin.

Traderi
Arvopapereilla kauppaa käyvä henkilö

Treasury
Valtiokonttori (Yhdysvaltojen)

Treidaus
Aktiivinen kaupankäynti

Trendi
Kurssin pitkäaikainen kehityssuunta

Tuottokäyrä
Eri pituisten sijoitusten tuotoista muodostettu käyrä

Turska
Tappio

U

UCITS
Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities: EU:n rahastodirektiivin täyttävä sijoitusrahasto

Ulkkari
Ulkomainen sijoittaja

Underperform
Osakkeen kurssikehitys on todennäköisesti keskiarvoa huonompi.

Underweight
Alipainotus salkussa

Unhedged
Valuuttamääräinen sijoitus, jota ei ole (johdannaisilla) suojattu.

Unit-linked
Henkivakuutus, jonka tuotto on sidottu sijoitusten kehitykseen.

V

Valtsu
Valtionkonttori (Suomen)

Value
Arvoyhtiö: yhtiö, jolla on vakaa liikevaihto ja osingonjako.

Value added
Lisäarvo sijoituskohteessa

Value date
Arvopäivä, arvopaperikaupan maksupäivä

View
Markkinanäkemys

VIX
Implisiittisen volatiliteetin indeksi Chicagon optiopörssissä

Vola
Volatiliteetti, käytetään riskimittarina osakkeille, tuottojen vaihtelun suuruus/keskihajonta, % vuodessa

Vola, volatiliteetti
Volatiliteetti kuvaa rahaston arvon historiallista vaihtelua. Volatiliteetti lasketaan tuottojen keskihajontana. Jos volatiliteetti on esimerkiksi 20 prosenttia, pysyy rahaston tuotto kahtena vuotena kolmesta ± 20 prosenttia rahaston tuotto-odotuksesta.

Vvk, vaihtovelkakirjalaina
Laina, joka voidaan muuttaa osakkeiksi.

Y

Yieldi
Yield to maturity, lainan tuotto eräpäivään

Z

ZEW
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (Saksa) sijoittajien odotuksia kuvaava indeksi.