Skip to content

Welcome to our new website

Kuolinpesän osakkaat

Henkilön kuoltua hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät kuolinpesälle. Kuolinpesän asioista päättävät pesän osakkaat yhdessä.

Kuolinpesän osakkaita ovat lakimääräiset perilliset, avio-oikeuden nojalla leski sekä yleistestamentinsaajat. Yleistestamentin saaja on henkilö, jolle vainaja on testamentannut koko omaisuutensa tai osuuden siitä.

Lakimääräiset perilliset

 • Vainajan lapset tai heidän jälkeläisensä
 • Leski, jos vainajalta ei jäänyt lapsia tai heidän jälkeläisiään
 • Vainajan vanhemmat, jos vainajalla ei ollut lapsia, heidän jälkeläisiään tai leskeä
 • Isovanhemmat tai isovanhemman kuoltua hänen lapsensa, jos vainajalta ei jäänyt lapsia, heidän jälkeläisiään, leskeä, vanhempia tai sisaruksia.

Kuolinpesän asioiden hoito ennen perunkirjoitusta

Vainajan elinaikanaan antamat valtuutukset lakkaavat kuolinhetkellä. Kuolinpesä vastaa myös vainajan veloista. Tarvittaessa on hyvä hankkia ammattitaitoista apua asioiden hoitoon.

Kuolinpesän asioiden hoito ennen perunkirjoitusta edellyttää, että pesän osakas esittää palveluntarjoajalle vainajan virkatodistuksen, joka osoittaa hänen olevan perillinen tai leski.

Kuolinpesän osakas on oikeutettu yksinään

 • saamaan perunkirjoitusta varten saldotodistukset vainajan varallisuudesta, lainoista ja vastuista kuolinpäivänä
 • saamaan muutenkin tietoja vainajan asiakkuuden kuolinpäivän tilanteesta ja sen jälkeen lopettamaan jatkuvan rahastosäästösopimuksen.

Kuolinpesän asioiden hoito perunkirjoituksen jälkeen

Perukirja tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Pesän osakkaat voivat valtuuttaa yhden osakkaista tai jonkun muun edustamaan kuolinpesää. Kuolinpesän kaikkien osakkaiden suostumus vaaditaan, kun

 • siirretään rahavaroja muulle kuin vainajan tilille
 • myydään vainajan sijoituksia, kuten osakkeita tai rahastoja
 • pyydetään tietoja vainajan elinaikana tapahtuneista tapahtumista ja varallisuudesta.

Kuolinpesän hoitoon tarvittavia asiakirjoija

Kuolinpesän hoitoon liittyen pyydämme toimittamaan kopiot seuraavista asiakirjoista:

 • Perukirja
 • Vainajan sukuselvitys (katkeamaton virkatodistusketju 15-vuotiaasta kuolemaan saakka). Sukuselvitystä ei tarvitse toimittaa, mikäli maistraatti on vahvistanut perukirjan osakasluettelon.
 • Jokaisen pesän osakkaan virkatodistus, josta näkyy että henkilö on elossa (ellei asia käy ilmi vainajan sukuselvityksestä).
 • Kopio valtuutetun virallisesta henkilöllisyystodistuksesta
 • Mahdollinen avioehtosopimus
 • Mahdollinen tuomioistuimen päätös pesänselvittäjän/jakajan määräämisestä
 • Edesmenneen puolison perukirja liitteineen
 • Kopio kaikkien kuolinpesän osakkaiden henkilöllisyystodistuksista
 • Mahdollinen valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamiseen. Valtakirjan tulee olla yksilöity ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittama.
 • Mahdollinen jakokirja (ei tarvita, jos perillisiä on vain yksi)
 • Mahdollinen testamentti.

Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että edellä lueteltu lista tarvittavista asiakirjoista ei ole tyhjentävä ja saatamme pyytää teiltä tapauskohtaisesti lisädokumentaatiota.

Hyödyllisiä linkkejä:

Finanssivalvonta:
https://www.finanssivalvonta.fi/kuluttajansuoja/kuolinpesan-asiat/

Verohallinto:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/

Digi- ja väestötietovirasto:
Kuolema ja perunkirjoitus | Digi- ja väestötietivirasto | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Apua käytännön asioissa ja asiakirjojen toimittaminen

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne ja autamme käytännön asioissa Evlin Sijoittajapalvelussa. Meille voit toimittaa myös kuolinpesän hoitoon tarvittavat asiakirjat. 

Meidät tavoittaa arkisin sähköpostitse sijoittajapalvelu@evli.com tai puhelimitse (09) 4766 9701 (klo 9.30-16.30).