Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Modern building with metallic structure Evlis picture flipped So Me TINY V2

Yhä useampi yritys tulee jatkossa rahoittamaan yrityskauppansa Private Debt -rahoituksella. Maailman taloustilanne vaikuttaa jo nyt pankkien taserahoituksen ehtoihin, jolloin yhä harvempi yritys saa pankkirahoitusta. Myös noussut korkotaso pelaa Private Debt -sijoitusten pussiin ja lisää niiden houkuttelevuutta.


Pohjois-Amerikassa keskikokoisten pankkien taseongelmat näkyvät selvästi yritysrahoituksessa, mutta myös Euroopassa pankkien luotonanto on vähentynyt merkittävästi. Pankeilla on iso rooli joukkovelkakirjalainojen ja syndikoitujen pankkilainojen uusemissioissa. Näin ollen myös suurilla yrityksillä on rahoitushaasteita, koska heidän rahoituksensa perustuu suurelta osin velkakirjalainarahoitukseen.

Tässä tilanteessa Private Debt on ottanut markkinaosuutta myös suurempien yritysten rahoittajana. Trendi on nähtävissä myös Pohjoismaissa. Täällä pankkien rooli yritysten rahoittajana on ollut erittäin merkittävä, ja edelleen pohjoismaiset pankit tarjoavat kohtuullisen hyvin rahoitusta yrityksille. Viime vuosina on nähty yhä enemmän yrityskauppoja, joissa Private Debt on ollut rahoittajana pankkien sijaan. Tulevina vuosina tämä trendi jatkuu, ja Private Debt -rahoituksen rooli myös Pohjoismaissa kasvaa.

Yrityskaupparahoituksessa nopeus ja luotettavuus ovat ensisijaisen tärkeitä, ja Private Debt on pystynyt vastaamaan näihin vaatimuksiin. Tästä johtuen viimeisen 12 kuukauden aikana lähes 90 prosenttia kaikista LBO-transaktioista on rahoitettu Private Debt -rahoituksella. Tämä on selkeä indikaattori, että tällainen trendi on hiipinyt yhä isommaksi osaksi yritysten rahoitusta.

Korkojen nousu vauhdittaa kiinnostusta

Private Debt -sijoituksista merkittävä osa on vaihtuvakorkoisia, joten tämä on näkynyt korkeampina tuottoina. Uskon trendin jatkuvan myös tulevina vuosineljänneksinä, kun vähitellen lainojen korontarkistusten yhteydessä korkokustannus nousee. Noussut korkotaso puolestaan parantaa vaihtuvakorkoisten lainojen saamaa kuponkituottoa, eli yhtiön kassavirroista suurempi osa menee rahoittajille, ei osakkeenomistajille. Se luo omalta osaltaan lisää houkuttelevuutta.

Yleinen talousepävarmuus puoltaa korkosijoituksia ja matalampi talouskehitys tarkoittaa matalampaa yhtiöiden liikevaihdon kasvua. Yhtiöt ovat myös kohdanneet enenevässä määrin haasteita siirtää kasvaneet palkka- ja raaka-ainekustannukset lopputuotteiden hintoihin, mikä johtaa kannattavuuspaineisiin. Tällaisessa talousympäristössä korkosijoitus on houkutteleva vaihtoehto lainojen ollessa pääomarakenteessa etusijalla, ja lainasijoituksen tuotto perustuu sopimustekniseen kuponkikorkoon, ei yhtiön kannattavuuteen tai kasvuodotuksiin.

Kiinnostusta on kasvattanut myös se, että Private Debt on suurelta osin senior-tasoista rahoitusta, joka keskittyy ei-syklisiin sektoreihin. Sektorijakauma Private Debt -markkinalla on hyvin erityylinen kuin esimerkiksi high yield -markkinoilla, joten Private Debt on erinomainen täydennys salkkuun likvidin korkosalkun rinnalla.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua