Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Tasapainoilija1600x900

Varainhoidon menestystekijöitä on tutkittu maailmansivu. Pitkään ja hartaasti. Usein pitkäjänteisen menestyksen syyt kumpuavat varainhoitoa harjoittavan yrityksen arvomaailmasta. Asetetaanko asiakkaan tavoitteet ja taloudelliset intressit omien tavoitteiden edelle vai ei?

Sijoitustavoitteiden saavuttamisen kannalta oikean marssijärjestyksen ymmärtäminen on tärkeää. Ennen euronkaan sijoittamista on varmistuttava, että vastapuoli on luotettava toimija. Luottamus tai sen lujittaminen ei voi nykyaikana enää perustua tarjottuihin oopperalippuihin ja juhlaillallisiin, vaikka ne mukavia tapahtumia ovatkin.

Luottamuksen ansaintaan tarvitaan todellisia tekoja.

Yrittäjä, kenen kelkkaan lähdet?

Yritysgenressä sijoittaja voi jakaa luottamukseen kahteen päähaaraan, sopimusperusteiseen sekä osaamisperusteiseen luottamukseen.

Sopimusperusteinen luottamus alleviivaa yleisiä eettisiä periaatteita, joissa toistuu kaksi klassista moraalihyvettä, sanan pitäminen ja toden puhuminen. Sijoittajan kannalta ei ole järkevää aloittaa sopimusperusteista luottamussuhdetta yritykseen, joka lupaa aina muita korkeampia tuottoja vähätellen riskejä, joita joutuu väistämättä ottamaan.

Miksi ei?

{{cta('7e1ddfc2-24da-4eeb-ae52-9657a37524fa')}}

 

Koska myyntipuhe ei ole totta. Annettua sanaa ei voi pitää. Oikea yrittäjän varainhoito ei ole huutokauppaa.

Osaamisperusteisella luottamuksella tarkoitetaan uskoa vastapuolen kykyyn selviytyä sovituista asioista. Private Banking -asiakkaan on voitava luottaa siihen, että niin varainhoitajan kuin käytettävien yhteistyökumppanienkin tuotteet ovat rakennettu siten, että ne kestävän kriittisen tarkastelun.

Puutteet niin liiketoiminta-, ESG-asioissa, teknologiaosaamisessa kuin yhteistyökyvykkyydessäkin paljastuvat nykyisin varsin nopeasti. Sijoittajan tehtävä on vaatia, tutkia ja kyseenalaistaa.

Kysymys on sinun tai yrityksesi varoista.