Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Person coding on the computer Unsplash SOME20tiny

Tekoäly muuttaa parhaillaan yhteiskuntaa, eikä salkunhoito ole poikkeus. Mihin AI vaikuttaa jo tällä hetkellä salkunhoitajan työssä? Kysyin asiaa myös ChatGPT:ltä.

Tekoäly voi auttaa salkunhoitajaa keskeisessä alan ongelmassa: Milloin kasassa on tarpeeksi tietoa päätöksenteon tueksi, jotta päätöksentekoon liittyvä epävarmuus on minimoitu?

Tekoälyn avulla voidaan jo nyt analysoida ja kiteyttää suuria tekstimääriä, kuten esimerkiksi arvopapereiden liikkeeseenlaskuesitteitä, sekä kerätä ja tutkia julkisesti saatavilla olevia asiakirjoja eri lähteistä. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää sijoittajien mielialojen arvioimisessa, esimerkiksi analysoimalla tietoja sosiaalisesta mediasta. Parhaimmillaan tekoälyn avulla voidaan myös löytää markkinoihin vaikuttavia syy-seuraussuhteita ja sitä kautta kehittää algoritmeja ja kaupankäyntistrategioita. Ja tietysti se nopeuttaa kaikkia näitä edellä kuvattuja prosesseja.

Vaikka tekoälyn voi jo antaa osallistua päätöksentekoon, sitä pitää yhä ohjata. Tekoälysovellukset eivät ole vielä niin sanotusti plug & play -valmiita, vaan edellyttävät käyttäjältään näkemystä siitä, miten tekoälyä hyödynnetään ja kehitetään jatkuvasti. Tekoäly on tällä hetkellä enemmänkin ”virtuaalinen kollega”, joka haastaa ja sparraa omaa toimintaa ja jota käyttäjän on samalla kehitettävä. Jopa itseoppivia järjestelmiä pitää ohjata omien tavoitteiden mukaisesti.

Näin ChatGPT ennustaa salkunhoidon tulevaisuuden

Minua alkoi kiinnostamaan, mitä ChatGPT ajattelee salkunhoidon ja tekoälyn yhteispelistä. Julkaisen keskustelumme kokonaisuudessaan.

TH: Salkunhoitajien onnistumista on verrattu tikanheittoon. Pystyykö AI parempaan?

ChatGPT: Salkunhoitajien työ on vaativa ja vaatii jatkuvaa analyysia ja päätöksentekoa. Tekoäly voi tarjota salkunhoitajille merkittävää apua monissa tehtävissä, kuten tiedon analysoinnissa ja nopeassa päätöksenteossa. AI voi tehokkaasti etsiä ja analysoida suuria datamääriä, mutta lopullinen päätös voi vaatia ihmisen intuitiota ja kokemusta. Salkunhoitajat voivat hyötyä tekoälystä avustajanaan, mutta inhimilliset taidot ja harkinta ovat silti keskeisiä menestyksen kannalta.

TH: Voiko sijoitusrobotti / tekoälysovellus spekuloida?

ChatGPT: Tekoälysovellukset voivat analysoida markkinoita ja tehdä ennusteita, mutta spekulointi perustuu usein riskialttiiseen ja lyhyen aikavälin kaupankäyntiin. Useimmat tekoälysovellukset pyrkivät ennemmin pitkäjänteiseen sijoittamiseen ja riskienhallintaan kuin spekulointiin. Spekulointiin liittyy suuri riski, ja tekoäly voi paremmin auttaa sijoittajia tekemään harkittuja ja perusteltuja päätöksiä.

TH: Uskotko, että tulevaisuudessa tekoälysovellukset kilpailevat keskenään markkinoilla?

ChatGPT: Kyllä, tekoälysovellusten markkina on kasvussa, ja kilpailu niiden välillä tulee todennäköisesti kiristymään. Yritykset kehittävät jatkuvasti uusia ja parannettuja tekoälyratkaisuja sijoittajille. Tämä tarjoaa sijoittajille enemmän vaihtoehtoja, mutta samalla korostaa tarvetta tekoälyn oikeanlaiseen valintaan ja käyttöön.

TH: Vanha viisaus kertoo trendin olevan sijoittajan ystävä. Pystyykö AI havaitsemaan trendikäänteet ennen muita?

ChatGPT: Tekoäly pystyy analysoimaan historiallisia markkinatietoja ja havaitsemaan trendejä ja poikkeamia. Se voi myös käyttää monimutkaisia algoritmeja tunnistaakseen mahdollisia trendikäänteitä. Vaikka AI voi olla nopeampi ja tehokkaampi trendien havaitsemisessa kuin ihminen, se ei ole välttämättä aina täysin virheetön ennustamisessa.

TH: Pystyykö AI arvioimaan oikein sijoituskohteiden arvostustasoja ja tuotto-odotuksia?

ChatGPT: Tekoäly voi tehdä monimutkaisia analyysejä ja arvioita sijoituskohteiden arvostustasoista ja tuotto-odotuksista. Se perustuu dataan ja matemaattisiin malleihin, mutta on tärkeää huomata, että kaikki arviot perustuvat historialliseen dataan ja ennusteisiin, jotka voivat muuttua nopeasti. Lopullinen päätös vaatii inhimillisen harkinnan ja riskien huomioimisen.

TH: Sijoituskuplissa voi tehdä rahaa. Voiko AI toimia irrationaalisessa markkinassa?

ChatGPT: Tekoäly voi auttaa tunnistamaan mahdollisia kuplia tai markkinoiden epävakautta, mutta irrationaaliset markkinat ovat usein vaikeita ennustaa. Tekoäly voi tarjota analyyttisiä näkökulmia, mutta sijoittajan on silti oltava varovainen ja harkittava riskejä, erityisesti kuplien aikana.

TH: Markkinat voivat joskus olla väärässä, mutta yksittäisen sijoittajan on vaikea pyristellä markkinoita vastaan. Voiko AI voittaa Adam Smithin tunnetuksi tekemää, markkinoita ohjaavaa näkymätöntä kättä?

ChatGPT: Tekoäly voi tarjota sijoittajille mahdollisuuden tehdä parempia päätöksiä ja tunnistaa mahdollisia epäjohdonmukaisuuksia markkinoilla. Se voi myös auttaa sijoittajia hallitsemaan riskejä tehokkaammin. Kuitenkin markkinat ovat monimutkaisia ja alttiita monille tekijöille, ja täydellistä voittoa ei ole taattu. Tekoäly voi parantaa päätöksentekijöiden mahdollisuuksia, mutta se ei välttämättä "voita" markkinoita, vaan auttaa sijoittajia tekemään parempia päätöksiä niiden sisällä.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua