Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Four bears blog

Vihreiden joukkovelkakirjojen suosio on kasvanut sekä sijoittajien että liikkeeseenlaskijoiden keskuudessa. Viime vuonna vihreitä bondeja laskettiin maailmanlaajuisesti liikkeelle ennätyksellinen määrä, 258 miljardia dollaria. Varsinkin Euroopassa liikkeeseenlaskut ovat viisinkertaistuneet viimeisen viiden vuoden aikana.

Korkosijoituksissa vihreiden bondien suosion odotetaan edelleen kasvavan, sillä niiden avulla uskotaan saavutettavan ilmasto- ja ympäristötavoitteita.

Vihreiden bondien merkittävimpiä liikkeeseenlaskijoita ovat kansainväliset investointipankit, kuten Euroopan investointipankki, kiinteistöluottopankit, kuten Fannie Mae, Ranskan ja Hollannin valtiot, Saksan jälleenrakennusrahasto KfW, kaupungit eri maissa, Kiinan aluehallinnot, vesi- ja sähkölaitokset sekä Suomessa Kuntarahoitus.

Liikkeeseenlaskijat keräävät vihreillä bondeilla varoja puhtaan energian tai infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen, energiatehokkaampien kiinteistöjen rakennuttamiseen tai muihin hankkeisiin.

Vihreiden bondien keskeinen ominaisuus on se, että niillä kerätyt varat on korvamerkitty ympäristötekijöitä parantavien hankkeiden rahoittamiseen.

Vihreät bondit ovat silti harvoin etuasemassa liikkeeseenlaskijan muihin velkoihin nähden. Ne asettuvat siis velkomisjärjestyksessä lainaehtojen ja pääomarakenteen mukaiseen asemaan. Vihreän bondin ostaja kantaa näin ollen liikkeeseenlaskijan kaikkien hankkeiden tai rahoittamien kohteiden liiketoimintariskiä.

Tämä voi olla eduksi tai haitaksi, liikkeeseenlaskijan projektiportfoliosta riippuen. Jos muut kuin vihreät hankkeet ovat liiketaloudellisesti huonompia, tulisi niihin liittyvien riskien heijastua myös vihreän bondin tuottoon. Liikkeeseenlaskijan luottolaadun arviointi ja projektiportfolion tunteminen on vihreisiin bondeihin sijoittavalle olennaista.

Standardit vihreissä hankkeissa ovat vielä muodostumassa ja suurin ongelma on siinä, ettei asetettujen ympäristötavoitteiden toteutumista voi millään taata.

Tyypillisesti hankkeiden elinkaari on vuosikymmeniä, missä ajassa olosuhteet voivat muuttua. Poliittiset riskit, määräysten ja säädösten muuttuminen tai jopa kuluttajien muuttuva käyttäytyminen voivat vaikuttaa paitsi hankkeen kassavirtoihin myös ympäristötavoitteiden toteutumiseen.

Laiskan sijoittajan ei välttämättä tarvitse näistä ongelmista murehtia, sillä se jää liikkeeseenlaskijan ongelmaksi. Jvk-lainan haltijalla ei viime kädessä ole myöskään sananvaltaa, sillä se kuuluu osakkeenomistajille. Vihreiden bondien ostajat syyllistyvätkin helposti viherpesuun, eli hyvältä näyttäviin sijoituksiin vailla todellista positiivista vaikutusta. Vihreisiin bondeihin sijoittavan on syytä tehdä kotitehtävänsä huolella ja tuntea sijoituskohteensa.

Vihreissä bondeissa on kuitenkin itua. Liikkeeseenlaskijoille mainekysymykset ovat entistä tärkeämpiä, joten vihreiden projektien toteutus on parantunut.

Vihreiden hankkeiden määrän kasvaessa niiden painoarvo ja merkitys nousee.

Projekti- ja rahoitusstandardien kehittyminen parantaa läpinäkyvyyttä ja sijoittajien asemaa sekä pienentää riskejä. Markkinoiden kehittyessä ja kasvaessa voimakkaasti tulee vastuullisen sijoittajan kiinnittää paljon huomiota vihreiden projektien luonteeseen ja seurata niiden raportointia koko sijoitusjakson ajan.

Vihreillä bondeilla on mahdollisuus kasvaa merkittäväksi osa-alueeksi vieraan pääoman markkinoilla, kunhan järkeviä rahoituskohteita löytyy.

Tutustu uuteen Evli Green Corporate Bond -rahastoon:

{{cta('737b36df-feb6-49c2-b52c-e2df1eca1ef2')}}

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua