Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Ukraine20russia20stockmarket 20 SOME20tiny 2012x1132

Sotatoimien syttyminen Ukrainassa on järkyttänyt kaikki. Länsimaiden vastareaktiot ja tuki ukrainalaisille käynnistyi pienen alkukangertelun jälkeen ja on kasvanut jo huomattavaksi. Yritysten ja yksityishenkilöiden reaktiot Venäjän operaation tuomitsemisessa on ollut voimakas ja yksiselitteinen. Sotatoimet on lopetettava.


Pakotteet ja vastapakotteet muuttavat toimintaedellytyksiä monilla toimialoilla myös epäsuorasti. Finanssiala, energian ja raaka-aineiden tuotanto, liikenne ja logistiikka sekä luksustuotteet ovat eniten tulilinjalla. Energian ja raaka-aineiden hintojen nousulla on myös inflaatiota nostattava vaikutus.

Tilanne ei näytä ratkeavan helposti tai nopeasti

Vaikutukset maailmanpolitiikkaan ja -talouteen voivat olla kauaskantoisia. Venäjän ja länsimaiden suhteisiin jää syvä juopa, jota joudutaan korjaamaan vuosikymmenien ajan.

Mitkään skenaariot Ukrainan sodan päättymisestä eivät ole erityisen hyviä. Lyhyt sota merkinnee sitä, että Venäjä on saavuttanut tavoitteensa, tai jos se ei ole, niin se yrittää uudestaan. Pitkä sota voi olla uusi Afganistan, ja Venäjän eristys jatkuu pitkään. Sodan laajenemista tuskin kukaan haluaa.

Diplomaattisessa ratkaisussa pitäisi Venäjälle mahdollistaa hyväksyttävä perääntyminen, mikä ei ainakaan tällä hetkellä ole mahdollista. Vallankumous Venäjällä puolestaan synnyttäisi kokonaan uusia epävarmuustekijöitä. Kuka siihen pystyisi, miten ja milloin? Millainen hallinto nähtäisiin sen jälkeen?

Niin kauan kuin Venäjä ei muuta toimintaansa tai valta vaihdu, ei pakotteita voida purkaa (huom. se on toki poliittinen päätös), jolloin raaka-aineiden vienti Venäjältä on rajoitettua. Monien keskeisten raaka-aineiden tarjonta maailmanmarkkinoilla ei riitä vastaamaan kysyntään, joten hinnat pysyttelevät korkealla.

Monilla teollisuudenaloilla arvioidaan uusiksi alihankinta- ja logistiikkaketjuja. Kehitys oli jo meneillään ennen koronakriisiä, ja nyt se saa lisää vauhtia. Lokalisaatio lisääntyy.

Epävakaan maailmanpoliittisen tilanteen voi odottaa vaikuttavan pääomamarkkinoiden kehitykseen

Epävarmuus tarkoittaa epävakaata ja volatiilia kehitystä osake-, korko-, valuutta ja raaka-ainemarkkinoilla.

Jatkuessaan maailmanpoliittinen epävarmuus johtaa myös kuluttajien ja yritysten varovaisuuden lisääntymisen ja kasvunäkymien heikkenemiseen.
Negatiivisessa skenaariossa kriisi eskaloituu Ukrainan rajojen ulkopuolelle aiheuttaen pitkäkestoisen epävakauden jakson.

Viime vuosisadan aikana koettujen kriisien ja selkkausten vaikutukset maailmantalouteen ja -markkinoihin jäivät loppujen lopuksi rajallisiksi. Optimistisessa skenaariossa Ukrainan tilanteen rauhoittuminen ei johtaisi maailmantalouden kysyntävetoisen kasvukehityksen taittumiseen.

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua