Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Vast Sij Hanna20 Silvola20ja20 Tiina20 Landau 21 VESA20 TYNI 1 1

Tiina Landau ja Hanna Silvola huomasivat, että sijoittamalla vaikuttaminen kiinnostaa. Heidän uutuusteoksensa Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin avaa vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja tuottovaikutukset niin yksityissijoittajille kuin ammattilaisille. 

Vastuullinen sijoittaminen on aiheena nyt pinnalla. Se puhuttaa niin sijoittajia, sijoitusalan ammattilaisia kuin alan opiskelijoita, kiteyttävät vastuullisen sijoittamisen analyytikkona pitkään työskennellyt Tiina Landau ja vastuullista sijoittamista opettava apulaisprofessori Hanna Silvola.

kaksi naista istuu avoimien kirjojen kanssa

Tiina Landau (vas) ja Hanna Silvola

Landaun ja Silvolan Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin -nimeä kantava kirja ilmestyi huhtikuussa ja on otettu heti kiinnostuneesti vastaan. Esimerkiksi Työeläkevakuutusyhtiö Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo on kuvaillut kirjaa oppaana, jonka avulla pystyy erottamaan tulevaisuuden voittajayritykset häviäjistä.

– Vastuullisesta sijoittamisesta käytävä keskustelu on aiemmin keskittynyt riskeihin, ja vastuullista sijoitusstrategiaa on pidetty lähinnä riskienhallintamenetelmänä. Meidän tavoitteenamme on kertoa lisäksi, miten tulevaisuuden mahdollisuudet saadaan muutettua tuotoiksi, Hanna Silvola kertoo.

Aiemmin tietoa yritysten vastuullisuudesta on ollut saatavilla lähinnä vapaaehtoisista yritysvastuu- ja kestävän kehityksen raporteista. Vasta hiljattain suuret yritykset on velvoitettu julkistamaan ei-taloudellista tietoa aiheesta.

Silvola ja Landau huomauttavat, että kirjan tavoitteena on tarjota tutkittua tietoa, käytännön esimerkkejä ja alalla liikkuvaa hiljaista tietoa vastuullisesta sijoittamisesta.

– Aiheesta ei ole juuri kirjoitettu suomeksi. Kirjan avulla voi kurkistaa esiripun taakse ja nähdä, miten esimerkiksi instituutiosijoittaja tekee vastuullisuusanalyyseja. Yksityissijoittaja oppii kirjasta muun muassa sen, miten rahastojen vastuullisuusluokitukset toimivat, Tiina Landau kertoo.

Ammattilaiset äänessä

Landau ja Silvola päästävät kirjassa ääneen sekä pitkän linjan sijoitusammattilaiset että yhteiskunnalliset vaikuttajat. Vastuullista sijoittamista kommentoivat muun muassa presidentti Tarja Halonen ja kirjan esipuheen kirjoittanut ekonomisti Anne Brunila.

– Yllätyimme siitä, miten innokkaasti eri alojen toimijat lähtivät mukaan kertomaan aiheesta, Tiina Landau kertoo.

Landau ja Silvola uskovat, että lukupaketti kiinnostaa niin sijoitusalan ammattilaisia kuten analyytikkoja ja sijoitusneuvojia, yksityissijoittajia kuin alan opiskelijoitakin.

– Erityisesti uskon sen kiinnostavan sijoitusalan ammattilaisia. Käsittelemme tarkkaan sitä, mitä kaikkea sijoitusalan ammattilaisen olisi hyvä tietää vastuullisuudesta, jotta tämä ymmärtää, miten vastuullisuus vaikuttaa tuottoon. Toisaalta tämä lienee hyödyllistä luettavaa myös yritysjohtajille ja asiantuntijoille, Landau pohtii.

Haasteena hajanaiset lähteet

Vastuullista sijoittamista ei juuri suomalaisissa oppilaitoksissa opeteta. Landau ja Silvola uskovat tämän johtuvan osittain siitä, ettei koulutusmateriaalia ole aiemmin ollut juuri saatavilla.

– Olen itsekin pohtinut samaa ongelmaa työssäni, Hankenilla vastuullista sijoittamista opettava Hanna Silvola kertoo.

Hän kertoo, että kirjaa kirjoittaessa lähdekirjallisuuden kanssa sai olla tarkkana.

– Käsitteet ja saatavilla oleva tieto ovat toisinaan ristiriitaisia, ja meidän täytyi kaivaa monia eri lähteitä, jotta saimme kattavan kokonaiskuvan, Silvola kertoo.

Silvola ja Landau päätyivät selvittämään myös sitä, miten vastuullisesta sijoittamisesta on kirjoitettu kansainvälisesti.

– Tavoitteena oli koota yhteen hajanainen tieto, jotta lukija voi muodostaa aiheesta laajemman kokonaiskuvan, Silvola pohtii.

 Landau kertoo, että myös kirjoittajien oma osaaminen karttui kirjaa tehdessä.

– Esimerkiksi tietoturvan ja tietosuojan tasoa kuvataan yhtiökohtaisissa vastuullisuusanalyyseissa yleensä melko yleisluontoisesti, vaikka kyseessä on vastuullisuuden saralla nouseva trendi. F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kertoo kirjassa seikkaperäisesti, mitä kuka tahansa sijoitusammattilainen voi itse kysyä yrityksiltä tietosuojasta ja mitä yrityksen vastauksista voi päätellä, Landau sanoo.

Kirjoittajat

KTM, CEFA Tiina Landau on vastuullisen sijoittamisen ammattilainen, jonka työ on saanut laajaa kansainvälistä tunnustusta.

KTT, Associate Professor Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa.

kaksi naista seisoo penkkirivien välissä

Teksti: Pi Mäkilä
Kuvat: Vesa Tyni

Tulevaisuuden sijoittajille — miten vastuullisuus näkyy Evlissä? 

Tiina Landaun ja Hanna Silvolan Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin -kirja otettiin innostuneesti vastaan jo ennen sen ilmestymistä. Evlin vastuullisuusjohtaja Outi Helenius uskoo tämän johtuvan siitä, että vastuullinen sijoittaminen koskee yhä useampia, ja laadukas yhteenveto monitahoisesta aiheesta tulee tarpeeseen.

Heleniuksen mukaan Landaun ja Silvolan teos soveltuu kenelle tahansa, joka haluaa tietää aiheesta lisää. Evli Pankki esiintyy kirjassa myös yhtenä esimerkkiyrityksenä. Esimerkissä pureudutaan siihen, miten vastuullisuus näkyy Evlin sijoitustoiminnassa.

– Kirjassa kerrotaan muun muassa siitä, miten olemme integroineet ESG-tekijät mukaan salkunhoitoon.

Kulmakivinä läpinäkyvyys ja avoimuus

Rahastojemme ESG-raportit ovat olleet julkisia parin vuoden ajan, sillä haluamme vastuullisen sijoittamisen kautta edistää läpinäkyvyyttä. Olimme ensimmäinen varainhoitaja, joka aloitti näiden raporttien julkistamisen.

Sittemmin yhä useampi varainhoitaja on seurannut Evlin esimerkkiä.

– Se on yksinomaan hyvä asia. ESG-raportoinnin avulla sijoitusten vastuullisuutta voidaan konkretisoida. Muuten on vaarana, että vastuullisuus jää pelkäksi sanahelinäksi, Helenius sanoo. 

Lue lisää Outi Heleniuksen ja vastuullisen sijoittamisen analyytikko Elina Niirasen haastattelusta →

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua