Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Aurator puun taimi 2007x1338 tiny

Evli Pankki hyväksyi YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2010, ja samana vuonna perustettiin Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistys Finsif, johon Evli liittyi ensimmäisten suomalaisvarainhoitajien joukossa.

Vastuullinen sijoittaminen oli toki ollut Evlin varainhoidossa esillä monella tapaa ennen sitäkin. Jo vuonna 2007 Evli oli perustanut ilmastorahaston, joka sijoitti varansa maailmanlaajuisesti ympäristötekniikan ja -suojelun alalla toimivien ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavien yritysten osakkeisiin.

Varojen hoitajana Evlin tarkoitus on aina ollut asiakkaiden auttaminen perimmäisten tavoitteiden saavuttamisessa. Sijoitusvarallisuuden kasvattaminen on siinä vain yksi keino. Varojen hoito ei voi olla ristiriidassa asiakkaiden arvojen kanssa, eikä tuottoa voi tavoitella hinnalla millä hyvänsä.

Monien yhteisösijoittajien sijoituspolitiikoissa oli ja on edelleen paljon vakaumukseen perustuvia sijoituskohteiden poissulkemisia. Positiivinen arvottaminen oli vuosikymmen sitten vielä alkutekijöissään. YK:n periaatteiden hyväksyminen vahvisti ja virallisti siihen mennessä toteutettua toimintaa ja antoi sysäyksen jatkokehittämiselle sekä laadullisesti että määrällisesti.

Sitoutuminen YK:n periaatteisiin ja liittyminen Finsifiin lisäsi nopeasti Evlin vuoropuhelua koti- ja ulkomaisten toimijoiden kanssa. Vähitellen hahmottui vastuullisen sijoittamisen laaja-alaisuus ja kokonaisvaltaisuus. Vastuullisessa sijoitustoiminnassa tulisi huomioida ympäristökysymysten ohessa sosiaaliset tekijät ja hyvät hallintotavat. Näin muodostuivat ESG-periaatteet, jotka nykyään ovat itsestään selviä lähes kaikille.

Vastuullinen sijoitustoiminta on kokonaisvaltaista

Toinen vastuullisen sijoittamisen tärkeä ulottuvuus alkoi myös nopeasti hahmottua. Kyse ei ole pelkästään yksittäisistä sijoituspäätöksistä vaan koko sijoitusprosessista: sijoituskohteiden analysoinnista aina raportointiin asti. Tämä on lisännyt läpinäkyvyyden tarvetta, jotta asiakkaat ymmärtävät ja pystyvät itsekin arvioimaan hoidossa olevien varojen vastuullisuutta.

Vastuullisuuden kehitys ja lisääntyminen ei ole ollut suoraviivaista. Sijoituskohteina olevien yhtiöiden asennoituminen vastuullisuuskysymyksiin on ollut vaihtelevaa. Edistystä on tapahtunut paljon vastuullisuuden noustua myös yhtiöiden liiketoiminnan keskiöön. Ikävä kyllä monissa kehittyvissä maissa on asian suhteen paljon toivomisen varaa.

Tärkeä kysymys on aina ollut, miten vastuullisuutta voidaan arvioida tai mitata objektiivisesti ja luotettavasti? Erilaisia mittareita on nyt alkanut syntyä ja dataa muodostua, muttei vielä kovin pitkiltä ajanjaksoilta. Kokonaan oma lukunsa on erilaisten skenaarioiden muodostaminen ja niiden määrällisten vaikutusten arviointi. Tulevaisuuden ennustaminen kun on edelleenkin vaikeaa. Omien sijoituspäätösten vaikutusten tai sijoituskohteina olevien yhtiöiden vastuullisuuden arviointi on juuri nyt kuuma aihe.

Jatkuva kehitys on osa vastuullisuutta

Ilmaston lämpenemisen nähdään olevan suurin planeettamme haasteista, johon odotetaan ja edellytetään toimenpiteitä myös kaikilta sijoittajilta. Miten kehityskulkuun vaikutetaan ajoissa ja riittävästi? Asia koskettaa kaikkia pääomamarkkinoilla toimivia.

Kuluneen vuosikymmenen ehkä merkittävin opetus on ollut, että olemme ihmisinä ja sijoittajina kaikki samassa veneessä. Yksin ei maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan yhteistyötä, yhteisiä päämääriä ja yhteisiä ponnisteluja, jotta aikaansaadaan muutos kohti parempaa.

Vastuullisen sijoitustoiminnan keskeisiä periaatteita tulee olla eteenpäin pyrkiminen, muiden arvostaminen, jatkuva oppiminen ja rehellisyys. Evli seisoo näiden sanojen takana. Maailma ei ole vielä valmis ja vastuullinen toiminta vaatii pitkäjänteisyyttä.

Tomas Hildebrandt on varainhoidon markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

Evli 10 vuotta UNPRI:n allekirjoittajana >

Vastuullinen sijoittaminen Evlissä >

Evlin ilmastoperiaatteet >

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (EN) >

Finsif >

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua