Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Vastuulliuus Adobe Stock 126936884 Cropped20600x330

Kiinnostus vastuullista sijoittamista kohtaan on kasvanut viime vuosina ja erityisesti rahoitusalalla ESG:n merkitys on lisääntynyt.

ESG tulee englanninkielisistä sanoista Environmental, Social ja Governance ja tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden huomioimista. Viime aikoina esimerkiksi pankit ovat julkaisseet yhä enemmän tietoa rahastojen vastuullisuudesta ja yritysten julkaisemat vastuullisuusraportit ovat yleistyneet.

Työskentelin osan Trainee-jaksostani Evlin ESG-tiimissä, jossa pääsin muun muassa analysoimaan erilaista ESG-dataa ja tutkimaan rahastoissa olevien yhtiöiden päästöjä sekä päästövähennystavoitteita suhteessa rahastojen vertailuindekseihin. Kesän aikana huomasin vastuullisen sijoittamisen olevan laaja kokonaisuus, jossa on vielä paljon potentiaalia hyödyntämättä. Koska vastuulliseen sijoittamiseen on vasta viime vuosina alettu kiinnittää enemmän huomiota, siihen liittyvät käsitteet eivät ole vielä vakiintuneet, saatavilla oleva tieto on usein ristiriitaista eikä vastuullisuuden mittaamiseen ja raportointiin ole ehtinyt kehittyä selviä standardeja.

Vastuullinen sijoittaminen ei myöskään hypestään huolimatta ole vielä kaikille tuttua. Monet tuttavani ovat kuulleet esimerkiksi ESG:stä ensimmäisen kerran kertoessani heille työskenteleväni Evlissä. Ennen Trainee-jaksoani en itsekään ollut kovin usein törmännyt vastuulliseen sijoittamiseen. Tämä ei oikeastaan ole kovin yllättävää, sillä vastuullista sijoittamista ei Suomessa vielä juurikaan opeteta esimerkiksi yliopistoissa. Mikäli vastuullisesta sijoittamisesta haluaa lukea lisää, huhtikuussa 2019 ilmestynyt teos Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin avaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita niin yksityissijoittajille kuin ammattilaisille.

Tällä hetkellä erityisesti nuoret ovat hyvin ilmastotietoisia: yhä useampi valitsee lautaselleen ympäristösyistä kasvisruokaa ja pohtii Thaimaan matkan ympäristövaikutuksia. Onkin mielenkiintoista pohtia, miten paljon vastuulliselle sijoittamiselle voi tulevaisuudessa olla kysyntää, kun erityisesti uusi sukupolvi huomaa voivansa vaikuttaa ilmastokriisiin biojätteiden lajittelemisen lisäksi myös sijoittamalla. Selvää on, että vastuullisuuskysymysten painoarvo sijoituspäätöksissä kasvaa ja vakiintuneita käytäntöjä alkaa muodostua.

Rahoitusalan on oltava valmis vastaamaan vastuullisen sijoittamisen kehitykseen, mikä edellyttää ennen kaikkea vahvaa yhteistyötä eri tahojen ja asiantuntijoiden välillä. Evlillä on hyvät edellytykset pysyä mukana yhä nopeammin kulkevassa ESG-junassa, sillä jo nyt esimerkiksi salkunhoitajilla on käytössään oma ESG-tietokanta vastuullisuustekijöiden analysointia varten ja vastuullisen sijoittamisen tiimi työskentelee tiiviissä yhteistyössä salkunhoitajien kanssa.

Näyttää siltä, että vastuullinen sijoittaminen on tullut jäädäkseen ja kehittyy kovaa vauhtia. Tulen mielenkiinnolla seuraamaan, mihin suuntaan vastuullinen sijoittaminen erityisesti rahoitusalalla kehittyy ja mitä toimenpiteitä eri tahot tulevat tekemään pysyäkseen vauhdissa mukana.

Olli_Kaisa_200-trainee

Kaisa Olli, KTK, rahoituksen maisteriopiskelija Turun kauppakorkeakoulussa. Evlin Trainee-jakson aikana Kaisa on työskennellyt ESG-tiimin lisäksi instituutionaalisen myynnin tuessa sekä osakeanalyysin parissa.

Lue myös:

Vastuullinen sijoittaminen Evlissä

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua