Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Maunu20 Lehtim C3 A4ki triathlon white layered SOME 1

Evlin tavoitteena on ottaa vastuullinen sijoittaminen kattavasti huomioon sijoitustoiminnassa ja varainhoidossa.

Vastuullisen sijoittamisen ESG-näkökohtien (ympäristö, yhteiskunta, hallinto) huomioimisen ansiosta yhtiö on entistä sitoutuneempi turvaamaan kaikkien asiakkaidensa tulevaisuuden. Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki kertoo haastattelussa lisää.

Miksi Evli on päättänyt kertoa vastuullisuutta koskevista strategioistaan juuri nyt?

Tämä liittyy yrityskulttuuriimme, eli keskitymme tuloksiin, emme lupauksiin. Olemme jo edenneet vastuullisuusrintamalla laajasti, mutta halusimme ensin varmistaa, että olemme valmiita kertomaan siitä muille. Emme halunneet tehdä tyhjiä lupauksia tai antaa nykyisille ja mahdollisille uusille asiakkaille väärää käsitystä siitä, mitä olemme tekemässä.

Kuinka vahvasti Evli on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen?

Sitoumus on lähtöisin Evlin hallitukselta, ja se on myös keskeisimpiä strategisia painopistealueitamme. Vastuullinen sijoittaminen on meille tärkeää useasta eri syystä, joista monet liittyvät ilmastoon ja ympäristövastuullisella tavalla toimiviin yhtiöihin. Uskomme aidosti, että asiakkaamme haluavat palveluntarjoajiensa suhtautuvan vastuullisuuteen erittäin vakavasti. Kyse ei ole pelkästään ”hyvän” tekemisestä, vaan tämä on Evlin liiketoiminnalle välttämätöntä ja tärkeä kilpailutekijä.

ESG-sijoittaminen on hyvin monitahoinen kokonaisuus. Onko Evli keskittynyt johonkin tiettyyn asiaan?

Vaikka onkin vaikea ajatella, että ympäristö olisi yhteiskuntaa tai hyvää hallintoa tärkeämpi, on pakko valita mihin sisäisesti panostetaan, muuten ei pysty keskittymään mihinkään. Evlissä tahtomme oli, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen on vastuullisen sijoittamisen pääteema. Pidämme sitä suurimpana yksittäisenä riskinä.

Mitä mieltä olet “viherpesua” koskevista syytöksistä?

Jos vastuullisuusnäkökohdat eivät ole keskeisessä asemassa liiketoiminnassa, kannattaa olla sanomatta mitään. Huonoin taktiikka on liittyä kaikkiin mahdollisiin aloitteisiin, esimerkiksi YK:n UNPRI:hin (YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet), pelkästään markkinoinnin takia ilman, että sijoitusprosessissa mikään oikeasti muuttuu. Rahastonhoitaja ei voi täyttää vastuullisen sijoittamisen ESG-vaatimuksia muuttamatta toimintatapojaan.

Siksi halusimme varmistaa, että olemme aidosti muuttaneet sisäisiä prosessejamme ja että olemme investoineet järjestelmiin, jotka tukevat ESG-vaatimusten täyttämistä. Voimme nykyään esimerkiksi laskea sijoituskohteidemme hiili-intensiteetin. Meille ESG-vaatimusten noudattamisessa ei ole kyse vain tiettyjen toimialojen tai yritysten poissulkemisesta, vaan myös vastuullisuuden sisällyttämisestä kaikkeen päivittäiseen toimintaamme.

Evli asettaa asiakkaan aina etusijalle. Onko ympäristö kuitenkin vielä tärkeämpi vastuullisessa sijoittamisessa?

Emme halua väittää, että yritämme pelastaa maailman, koska se olisi viherpesua. Uskomme kuitenkin, että jos CO2-päästöjä ei merkittävästi vähennetä, seuraukset ovat erittäin vakavia, ja jopa tuhannet yritykset voivat kadota. Elämästä tulee sietämätöntä monille ihmisille ympäri maailmaa, ja vaikutukset ovat kielteisiä myös sijoittajille ja heidän varallisuudelleen.

Evlin luottamusvelvollisuus on auttaa asiakkaitaan kasvattamaan varallisuuttaan. Olisi vastuutonta olla ottamatta huomioon yritysympäristöön kohdistuvaa, mahdollisesti eksistentiaalista uhkaa. Olisi myös epärehellistä asiakkaita kohtaan sulkea silmät ja ajatella, ettei asia koske meitä. Siksi päätimme, että vastuullisuudesta on tehtävä strateginen painopistealue, joka ohjaa kaikkea toimintaa Evlissä.

Koska kyseessä jatkuva prosessi, millä aloilla Evlillä on vielä parannettavaa?

Kun vastuullisuusperiaatteita alettiin ottaa käyttöön noin kymmenen vuotta sitten, meidän ja monien muiden ensireaktio oli ikään kuin ulkoistaa asia pienelle sisäiselle tiimille yrityksessä. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla. Vastuullisen sijoittamisen ESG-periaatteet tulee integroida jokaisen varainhoitajan ja analyytikon lisäksi jokaisen Evlin työntekijän arkeen. ESG-näkökohdat on integroitava täysipainoisesti normaaliin työhön perinteisten osake- ja velkakirjasijoittamisen parametrien rinnalle. Tämä kulttuurinen muutos on edelleen käynnissä, ja on selvää, että matka on vielä pitkä.

Miten tätä muutosta on tuettu?

Ei ole mitään tiettyä oikeaa tapaa edetä, vaan kyseessä on ollut laaja joukko erilaisia toimenpiteitä. On tiedotettava selkeästi vastuullisuuteen liittyvistä odotuksista ja siitä, mihin uskotaan, jotta ihmiset näkevät, että kyseessä ei ole viherpesu. Sitten on varmistettava resurssit: on oltava riittävästi ohjelmisto- ja henkilöstöresursseja uuden toimintatavan omaksumiseen. Kolmanneksi, kun edellä olevat oli saatu kuntoon, on aika lisätä ulkoista viestintää. Tällä hetkellä olemme tässä viestintävaiheessa.

Ennakoitteko suuntausten muuttuvan vastuullisen sijoittamisen osalta?

Suomen hallituksen pari vuotta sitten järjestämän ilmastonmuutosseminaarin yhteydessä sanoin, että muutos parempaan kiihtyy heti, kun alamme rankaisemisen sijaan palkita. Tarkoitan, että monille poissulkeminen on lähtökohta, eli jos yritys tuottaa jotakin, josta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä, se pitää heti sulkea pois sijoitustoiminnasta. Jos oikeasti haluamme merkittävää muutosta, meidän pitää toimia viisaammin ja keskustella yrityksen johdon kanssa esimerkiksi viisivuotisesta suunnitelmasta päästöjen vähentämiseksi. Jos yrityksellä on esittää järkevä ja uskottava tapa saavuttaa päästötavoite, meidän kannattaa palkita se siitä.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua