Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Tomas20 Hildebrandt 1600x900

Vastuullinen sijoittaminen herättää monissa tunteita, uskomuksia ja luuloja. Rationaalinen sijoittaja hakee kuitenkin päätöksenteon pohjaksi sijoituskohteista selkeitä ja luotettavia havaintoja, joita voidaan mitata, arvioida ja raportoida.


Kun sijoituskohteiden vastuullisuutta voidaan arvioida mitattavilla suureilla, muuttuvat myytit todellisuudeksi, toimintatavat ja tavoitteet konkreettisiksi, sijoituskohteiden seuranta ymmärrettäväksi ja vaikuttamiseen saadaan tavoitteet.

Vastuullisen sijoitustoiminnan käytännön ongelmina on usein sijoituskohteiden runsas lukumäärä kansainvälisesti hajautetuissa salkuissa sekä erityyppisten kohdeyhtiöiden keskinäinen vertailu.

Varsinkin kehittyvissä maissa sijoitusten lukumäärä kasvaa lukuisten kohdemaiden myötä. Markkinatiedon ja erilaisten ESG -mittareiden kehitys mahdollistaa nykyään runsaslukuisen yritysjoukon analysoinnin ja seurannan ilman omaa analyytikkoarmeijaa.

Laadukkaan analysoinnin haasteet

Vastuullista sijoittamista leimaa usein (ikävä kyllä) suurimman mediahuomion saavat kohteet, eikä pikavoittoja ole tiedossa. Niiden varjo peittää usein alleen kyseenalaiset toimintatavat muilla toimialoilla tai muissa yrityksissä. Vastuullisen sijoittajan haasteena on esimerkiksi arvioida, miten suhteuttaa kyseenalaisesti markkinoivaa lääkeyhtiötä hiilijalanjäljeltään suureen teräsyhtiöön.

Usein saatavilla oleva data ei ole riittävää tai täydellistä. Maailmanlaajuisesti noin viidesosa listatuista yhtiöistä raportoi nykyisin päästöistään. Niiden julkaisemien lukujen laskentamenetelmissä on suuria eroja ja vain pienen osan luvut on ulkopuolisen tarkastajan varmentamia. Kaikkien muiden yritysten päästötiedot ovat arvioihin perustuvia!

Hiilijalanjälki on kuitenkin vain osa vastuullista toimintaa ja esimerkiksi palvelualoilla toimivien yritysten vastuullisuuden mittarit ovat vielä alkeellisia. Mittausmenetelmien kehittyminen on kuitenkin päässyt hyvään alkuun. Raportointikäytännöt kehittyvät sijoittajien vaatimuksista ja säännösten tiukentuessa.

Ajan saatossa saadaankin enemmän luotettavaa tietoa ja pidemmiltä ajajanjaksoilta selkeiden johtopäätösten perusteiksi. Kun tiedot ovat vahvalla pohjalla, voi sijoittaja oikeasti arvioida vastuullisten sijoituspäätöstensä todellisia vaikutuksia kohdeyhtiöihin ja ympäröivään maailmaan.

Käytössämme MSCI:n laaja tietokanta

Olemme Evli varainhoidossa ottaneet käyttöön MSCI:n maailmanlaajuisen ESG data- ja analyysipalvelun sijoituskohteidemme arvioimiseen. MSCI on maailman johtava ESG -tiedon tuottaja yli 150 analyytikon voimin. MSCI:n analyysimenetelmistä on muodostumassa maailmanlaajuinen standardi sijoituskohteiden vastuullisuuden arvioimiseen. Käytämme MSCI:n tietokantaa muun muussa rahastojemme ja asiakassalkkujemme vastuullisuustekijöiden analysointiin ja raportointiin.

Sijoittajan pitää silti edelleen itse muodostaa arvomaailmansa ja valita ne keinot joilla oman toiminnan tavoitteisiin päästään. Jollei vastuullista toimintaa mittaa, ei sitä voida arvioida tai ohjata. Ellei mittaa, ei saa mitään.

{{cta('87c5184c-6809-4e05-9bcd-798909c703b2')}}

Kuule videolta lisää Evlin näkökulmia vastuulliseen sijoittamiseen:

 
 
 
 
 
4:58
 
 
 
4:58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wistia video thumbnail - Evlin vastuullisen sijoittamisen haastattelu
 
0:22
 

Thanks for reporting a problem. We'll attach technical data about this session to help us figure out the issue. Which of these best describes the problem?

Any other details or context?

Cancel
message