Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Lukeminen kannattaa aina. Yksi maailman menestyneimmistä sijoittajista Charlie Munger totesi, ettei koko elämänsä aikana ole tavannut ainuttakaan todella viisasta henkilöä, joka ei lue koko ajan.

Lukiessa tieto ja viisaus kumuloituu. Lisäksi se on erinomaista ajanvietettä. Niinpä listasin kirjallisuutta varainhoidosta ja sijoittamisesta kiinnostuneille, jota suosittelen myös jokaisen Private Banking -asiakkaan lukemaan.

Peter L. Bernstein, Against the Gods: The Remarkable Story of Risk

Bernstein kertoo riskin ja todennäköisyyslaskennan mielenkiintoisen tarinan. Kirjailija herättää henkiin lukuisat tieteen edelläkävijät aina Blaise Pascalista ja Pierre de Fermatista Carl Friedrich Gaussiin ja John von Neumanniin. Kirjoittajan mielestä ihmiskunnan ymmärrys riskistä ja todennäköisyyslaskennasta on avainasemassa erottamassa modernin ja ja muinaisen aikauden toisistaan.

Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow

Kahneman on taloustieteen Nobelilla palkittu psykologi, jonka työ aisapari Amos Tverskyn kanssa löi alkutahdit talouden käyttäytymistieteelle. Kirja ei varsinaisesti kerro sijoittamisesta vaan ihmisen ajatteluun liittyvistä universaaleista kognitiivisista vinoumista, joita Kahneman on uransa aikana tutkinut.

Burton G. Malkiel, A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin väsymätön puolestapuhuja Burton Malkiel tarjoaa klassikkokirjassaan kertauksen passiivisen sijoittamisen hyödyistä. Vaikka kirja ei edustakaan akateemisen rahoitusmaailman nykyistä konsensusta, sen sanoma on hyvä ymmärtää.

Andrew Ang: Asset Management, A Systematic Approach to Factor Investing

Ang on faktorisijoittamisen kirkkaimpia nimiä ja hän on osaltaan ollut viitoittamassa rahoitusteorian pitkää polkua pois Malkielin esittelemästä mustavalkoisesta maailmasta. Angin mukaan arvopaperin tuottoa ei määrittele pelkästään markkinabeta tai geneerinen omaisuusluokkaleima vaan arvopaperin altistuminen erilaisille faktoreille. Faktoreita ovat esimerkiksi inflaatio, talouskasvu mutta myös erilaiset arvopaperien omainaisuudet, kuten arvo, volatiliteetti tai momentum.

Antti Ilmanen, Expected Returns: An Investor’s Guide to Harvesting Market Rewards

Samaan tyyliin Angin kirjan kanssa Ilmasen magnum opus kehottaa sijoittajia keskittymään omaisuusluokkien sijasta erilaisiin systemaattisiin sijoitystyyleihin (esimerkiksi arvo ja momentum) ja faktoreihin (esimerkiksi inflaatio ja talouskasvu). Ilmanen kertaa ansiokkaasti rahoitusteorian nykytilaa huomioiden sekä rationaaliset että behavioristiset näkökannat. Tämä on hyvää luettavaa myös Private Banking -asiakkaille.

Jack D. Schwager, The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Traders

Mielenkiintoinen katsaus menestyneiden sijoittajien ajatusmaailmaan. Tämä sopii myös Private Banking -asiakkaille. Schwager haastattelee kirjassaan lukuisia tyyliltään erilaisia sijoittajia. Samaan sarjaan kuuluu useampi kirja, joista uusin, Hedge Fund Market Wizards, on yhtä lailla opettavainen ja mielenkiintoinen. Shwagerin sanoma on, että jokaisen sijoittajan tulee löytää juuri omalle luonteelle sopiva sijoitustyyli ja lähestymistapa.

James Owen Weatherall, Physics of Wall Street: A Brief History of Predicting the Unpredictable

Helppolukuinen historiikki sijoittajista, jotka ovat menestyksekkäästi hyödyntäneet menetelmiä muilta matemaattisilta tieteenaloilta. Kirjassa kurkistetaan muun muassa arvostetun matemaatikon Jim Simonsin maailmaan. Simons luotsasi Renaissance Technologiesin Medallion -rahaston huimiin tuottoihin viimeisten vuosikymmenien aikana käyttäen hyväksi sofistikoituneita matemaattisia malleja.

Roger Lowenstein, When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management

Jokaisen sijoittajan ja varainhoito-alalla työskentelevän tulisi olla tietoinen Long-Term Capital Managementin (LTCM) varoittavasta tarinasta. LTCM oli hedge-rahasto, jonka perustajiin kuului muun muassa Nobel-voittajat Myron Scholes ja Robert Merton. Rahaston strategiana oli hyödyntää markkinoiden pieniä epätehokkuuksia merkittävällä velkavivulla. Erinomaisen alkutaipaleen jälkeen rahasto kaatui menetettyään 90 prosenttia sijoittajien varoista. Lopulta se jouduttiin suurien pankkien toimesta pelastamaan.

{{cta('d9b4029e-523e-49ed-ba94-fbe00512a36a')}}

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua