Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Sari Paronen Evli

Usein sijoittaminen hahmottuu tuotteiden kautta ja kokoelmana yksittäisiä sijoitusinstrumentteja. Tavoitteen saavuttaminen näyttäytyy herkästi arpapeliltä, eikä varallisuuden eri osa-alueiden kehityksestä muodostu kokonaiskuvaa. Häntä heiluttaa koiraa – jos ovat edes kytköksissä toisiinsa.

Pitkäjänteisen ja vastuullisen varainhoidon ydinlähtökohta on täysin päinvastainen. Tavoitehakuisessa sijoittamisessa sijoitussuunnitelma rakennetaan henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta ja tuotevalinta astuu kuvioihin vasta prosessin lopussa.

Ensimmäinen askel on asettaa itselleen realistinen päämäärä ja toinen on kartoittaa reitit eli strategiat sen saavuttamiseksi.  Asian voi kiteyttää kysymyksiin: mikä tarkoitus sijoituksillani on, minkälainen tavoite minulla on ja kuinka suuren riskin olen tavoitteen vuoksi valmis ottamaan.

Tästä on mahdollista päästä vielä askeleen pidemmälle. On kysyttävä: minkälainen strategia kykenee paitsi tavoittelemaan asetettua tavoitetta myös toteuttamaan sen mahdollisimman suurella todennäköisyydellä?

Ensin tavoite, sitten keinot

Mitä enemmän ja erilaisista lähteistä varallisuutta kertyy, sitä enemmän reitin varrelle osuu riskitekijöitä, joiden kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida pitkällä, esimerkiksi 30 vuoden horisontilla. Haasteellista on sijoitusten hoito lyhyemmälläkin tähtäimellä. Pystyn ehkä saamaan tietoa maapallon toisella puolelta reaaliajassa, mutta tiedonjyvien todellisen painoarvon mittaaminen onkin jo huomattavasti hankalampaa.

Tilastot ulottuvat kuitenkin jo 1800-luvulle. Kehityskulkuja ja vaihtoehtoisia skenaarioita pystytään mallintamaan ja yhdistelemään tieteellisesti pätevällä tavalla miltei kaikista omaisuusluokista ja niihin vaikuttavista muuttujista. Tämä niin kutsuttu skenaarioanalyysi on jo monen ammattisijoittajien käytössä ja sopii myös yksityissijoittajan tavoitteiden ja sijoitusstrategioiden mallinnukseen.

Varainhoito perustuu suunnitelmallisuuteen ja mahdollisuuksien optimointiin - ja pysyy kiinni todellisessa elämässä ja sen käänteissä. 

Tutustu konkreettiseen esimerkkiin.

{{cta('1ab3bf80-4718-4951-8606-c9b76c732868','justifycenter')}}

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua