Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Kotitaloudet ovat viime vuosina vaurastuneet ja niiden rahoitusvarat ovat nyt noin 290 miljardia euroa. Tästä johtuen sijoitusten hajauttamisen merkitys on korostunut. Lue lisää!


Hyvin hoidettu sijoitussalkku hajauttaa varat useaan eri kohteeseen. Salkun tärkein tuottoon vaikuttava tekijä on varojen jakaminen korko- ja osakemarkkinoiden välille. Myös maantieteellinen hajauttaminen on syytä huomioida.

Osakesijoituksien arvot saattavat heilahdella lyhyellä aikavälillä hyvinkin paljon. Viimeisten 10 vuoden aikana osakeindeksit ovat voineet laskea jopa 50 prosenttia vuodessa. Parhaina nousuvuosina markkinat ovat taas nousseet lähes 100 prosenttia. Selvää on, että pitkällä aikavälillä osakkeet tarjoavat parhaan tuottomahdollisuuden.

Obligaatiorahastot mielletään usein erittäin vähäriskisiksi sijoituskohteiksi. Viimeisten 10 vuoden aikana obligaatiorahastot ovat tuottaneet noin 50 prosenttia. Korkotason noustessa obligaatiorahastojen tuotto kääntyy negatiiviseksi. Lähivuosina korkotason nousu nykyisestä on todennäköisempää kuin sen lasku.  Viimeisten puolen vuoden  aikana obligaatiorahastot ovat menettäneet arvostaan noin 5 prosenttia.

Shakki1600x900.jpg

Mikä on optimaalinen yhdistelmä?

Moni sijoittaja kuvittelee, että vähäriskisin salkku saadaan aikaan sijoittamalla kaikki varat obligaatiorahastoihin. Samaa logiikkaa noudattaen esimerkiksi varainhoitoasiakkaan kannalta osakerahastot edustaisivat kaikkein riskipitoisinta vaihtoehtoa. Henkilökohtaista sijoitusstrategiaa päättäessä on tiedettävä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Kuinka moneksi vuodeksi olet sijoittamassa?
  2. Mikä on tuotto-tavoitteesi?
  3. Kuinka suuria heilahteluita olet valmis hyväksymään?

Vastausten perusteella määritetään jo sangen tarkasti sopiva perusallokaatio.

Jos olet valmis sijoittamaan varojasi yli  vuosikymmeneksi voi salkkusi osakepaino olla korkea.  Paras lopputulos saavutetaan pysymällä valitussa sijoitusstrategiassa eikä säikähdetä väliaikaisia markkinaheilahteluja. Salkun korko- ja osakepaino tulee tarkistaa aika ajoin, muuten salkun riskitaso ei enää vastaa alkuperäistä tavoitetta.