Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Sulava jaatikko 1600x900 2

Kerroimme keväällä haluavamme nostaa ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvät toimintatavat sijoituksissamme yhä merkittävämpään asemaan. 


Toukokuussa 2019 julkaisimme Evlin ilmastoperiaatteet, joiden myötä halusimme konkretisoida tekemäämme työtä ilmastonmuutokseen liittyen sekä esitellä selkeän toimintatavan työllemme.

Hiilijalanjäljen julkaiseminen, sijoituksista luopuminen ja vaikuttamisen aloitus

Konkreettisia toimiamme toukokuun jälkeen olivat Evlin osake- ja yrityslainarahastojen hiilijalanjälkien julkaiseminen sekä rahastojen sijoitusten analysointi mahdollisten kivihiili- ja turveyhtiöiden osalta. Kivihiili- ja turveyhtiöiden analyysiin perustuen päätimme luopua kolmesta sijoituksesta Evlin osake- ja yrityslainarahastoissa, aloittaa suoran vaikuttamisen kahteen yhtiöön kohdistuen ja seurata kolmen yhtiön osalta, pysyvätkö ne suunnitelmissaan kivihiilen käytön vähentämiseksi.

Päätökset poissulkemisista ja vaikuttamisprosessien aloittamisesta tekee Evlissä vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä, joka koostuu varainhoitoyksikön johdosta sekä vastuullisen sijoittamisen tiimistä. Jokainen sijoitus kivihiilen liikevaihtorajan ylittäneeseen yhtiöön käytiin läpi salkunhoitajan kanssa, joka antoi omat kommenttinsa sijoituksesta ohjausryhmälle.

Poissuljettavilla yhtiöillä liikevaihdosta merkittävä osa (yli 30 %) tuli kivihiilen louhimisesta tai sen käytöstä energiantuotannossa. Yhtiöillä ei myöskään ollut suunnitelmaa kivihiilestä luopumiseen. Poissulkemiset toteutetaan kuuden kuukauden aikataululla.

Vaikuttamisprosessin kohteena olevien yhtiöiden liikevaihdosta tulee tällä hetkellä yli 30 prosenttia kivihiilellä tuotetusta sähköstä, mutta yhtiöissä on nähtävissä positiivista kehitystä kivihiilen käytön vähentämiseksi. Lähestyimme kesän 2019 aikana yhtiöitä tarkentaaksemme heidän suunnitelmiaan kivihiilen käytön pienentämisestä.

Niiden yhtiöiden osalta, jotka ylittivät kivihiilelle asetetun liikevaihtorajan (30 %), mutta joilla oli selkeä suunnitelma kivihiilen käytön vähentämiseksi, päätimme jäädä seuraamaan suunnitelman toteutumista.

Evli TCFD:n julkiseksi tukijaksi

Liityimme elokuussa 2019 TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) julkiseksi tukijaksi ja teemme työtä pystyäksemme tulevien vuosien aikana aloittamaan TCFD-suositusten mukaisen raportoinnin Evli Pankin osalta. TCFD on kansainvälinen ilmastoriskien raportointikehikko, jossa ilmastoriskien taloudelliset vaikutukset otetaan osaksi virallista talousraportointia.

Työmme vastuullisen sijoittamisen kehittämisessä jatkuu

Ilmastoperiaatteiden lisäksi jatkamme systemaattista työtämme vastuullisen sijoittamisen kehittämisessä ja läpinäkyvyyden lisäämisessä sijoitusrahastojemme ja varainhoitomme osalta. Vastuullisuus on meillä Evlissä olennainen osa kaikkia rahastojamme ja sijoitusprosessejamme. Erilaisten sijoittaja-aloitteiden ja sijoittajayhteistyön lisäksi käymme aktiivisesti keskusteluja suoraan yhtiöiden kanssa vastuullisuuteen liittyen sekä autamme asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme heidän vastuulliseen sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissään.

Lue myös:

Vastuullinen sijoittaminen Evlissä

Vastuullisuustiimimme haastattelu: Evlin jokainen salkku on vastuullinen

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua