Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Young woman dreamily looking to the side Unsplash Flipped horisontally 2000x1125 16 9 Tiny 1

Suuriin kielimalleihin perustuva ChatGPT lanseerattiin marraskuussa 2022, ja se sai sata miljoonaa käyttäjää alle kahdessa kuukaudessa. ChatGPT käynnisti tekoälybuumin, ja sen vanavedessä omia ohjelmistojaan julkaisivat vuonna 2023 esimerkiksi Google ja Meta.


Tätä ennen tekoälyä hyödynsivät etenkin teknologiajättiläisten “seitsemän mahtavaa” eli Yhdysvaltain seitsemän suurinta yritystä. Vuonna 2023 tekoälyteknologia tuli sekä laajan yleisön että pienempien yritysten saataville.

Näistä kehityskuluista huolimatta sijoittajat pitivät malttinsa. Tekoälyn nousua verrattiin muihin viime vuosien hypeihin, kuten SPACeihin ja kryptovaluuttoihin. Tekoäly on kuitenkin paljon muuta kuin ohimenevä trendi. Sillä on mahdollisuus mullistaa työnteko ja piristää talouskasvua merkittävästi. Talouden näkövinkkelistä nyt näytetäänkin elettävän uuden aikakauden alkua.

Tekoälyn vaikutus talouteen

Tekoäly saattaa vauhdittaa talouskasvua tuntuvasti. Sen mahdollisuudet tuovat mieleen ICT-vallankumouksen käynnistämän tuottavuuskasvun lähes kolme vuosikymmentä sitten. Capital Economics kertoo, että internetin kaltaiset teknologiat kasvattivat Yhdysvaltojen tuottavuutta 1,5 prosenttia vuodessa 1995–2005. Tekoälyllä voi olla samanlainen vaikutus tuottavuuteen tulevina vuosina, arvioivat Capital Economics ja Goldman Sachs.

Vaikutusten laajuus vaihtelee kuitenkin maittain ja toimialoittain. Tekoäly synnyttää sekä voittajia että häviäjiä. Todennäköisiä edelläkävijöitä ovat maat, joissa innovoidaan paljon ja yritykset panostavat tutkimus- ja kehitystyöhön. Tällä hetkellä Yhdysvallat on selkeässä johtoasemassa.

Ihmiset ovat myös huolissaan tästä nousevasta teknologiasta. Tuore yhdysvaltalainen kyselytutkimus osoittaa, että neljännes amerikkalaisista pelkää tekoälyn vievän työpaikkansa. Vaikka nämä huolet eivät olekaan perusteettomia, tekoälyn odotetaan myös synnyttävän uusia, entistä tehokkaampia toimenkuvia. MIT:n raportin mukaan kuuttakymmentä prosenttia Yhdysvaltain nykyisistä ammateista ei ollut olemassa vuonna 1940, kuten Capital Economics kertoo.

Sijoitusmahdollisuudet

Tekoäly tarjoaa luonnollisesti myös sijoitusmahdollisuuksia. Sijoittajien pitäisi kuitenkin pystyä löytämään aidot sijoitusideat tekoälyhypen keskeltä. Monet tekoälyyn keskittyvät yritykset ovat kasvattaneet arvoaan, mutta myös teknologiayritysten kasvuodotuksia on ruuvattu ylemmäs. Esimerkiksi Goldman Sachs ennustaa, että tulokset teknologiayrityksissä voisivat nousta 46 prosenttia nykyisestä perustasosta tekoälyn vauhdittamana.

Tällä hetkellä lupaavimmat sijoitusmahdollisuudet löytyvät yhdysvaltalaisista kasvuyrityksistä, etenkin teknologiasektorilta. Tekoälyn kehittyessä mahdollisuudet jakautuvat useammalle toimialalle ja eri maihin.

Tämän teknologia-aallon varhaisia hyötyjiä ovat puolijohde- ja pilvipalveluyritykset. Kuten edellä todettiin, ohjelmistosektorin odotetaan vetävän sekä yrityksille että kuluttajille suunnattujen tekoälytuotteiden ja -ratkaisujen kehitystä. Tekoäly aurannee tietä alan uusille johtotähdille, samaan tapaan kuin internet loi mahdollisuuksia Googlelle ja Metalle.

Horisontissa häilyy kaikesta huolimatta sijoituskuplan riski. Goldman Sachsin tuore raportti kuitenkin osoittaa, että teknologiasektorin arvostukset ovat vielä kaukana kuplavyöhykkeeltä. Jotkut yksittäiset yhtiöt saattavat saada erittäin korkean valuaation, mutta yleisesti valuaatiot ovat vain maltillisesti koholla kymmenen vuoden keskiarvoihin verrattuna. Valuaatioiden rinnalla kulkevat myös kohentuneet kasvuennusteet.

Tekoälytrendejä

Yhdysvallat hallitsee tämänhetkistä tekoälytarinaa. Useimmat tekoälyyn liittyvät innovaatiot, tutkimus- ja kehitystyö sekä sijoitukset keskittyvät nyt Yhdysvaltain markkinaan. Pitkällä aikavälillä monet globaalit yritykset tulevat hyötymään tekoälystä, mutta vaikutusten mittakaava vaihtelee.

Yhdysvaltojen talouskasvu on muita alueita vahvempaa, ja tekoälysijoitukset voivat tuoda uuden piristysruiskeen jo vuonna 2023 tai 2024. Uskomme, että ylipainotus Yhdysvaltojen osakemarkkinaan on looginen. Vaikka sinnikäs inflaatio ja nousevat korot ovat haaste, nykyinen tekoälyn vauhdittama talous- ja tuloskasvu suosii Yhdysvaltoja muita alueita enemmän.

Yhdysvaltalaiset kasvuosakkeet ovat loistaneet vuonna 2023, vaikka nousevat korot ovat yleensä haaste kasvuyrityksille. Toisaalta eräs kasvuosakkeiden alaryhmä, tappiolliset yritykset, on kärsinyt kohonneista koroista. Monet kannattavat kasvuyritykset hyödyntävätkin nyt tekoälytrendiä.

Tekoäly tulee todennäköisesti vaikuttamaan markkinoihin pitkän aikaa, ja sitä vahvistavat edelleen kohentuneet talous- ja tuloskasvunäkymät. Siksi ainakin nyt tekoäly vaikuttaa sijoitusteemalta, joka on ainakin jossain määrin suojassa kasvavien korkotasojen ja mahdollisen talouden hidastumisen vaikutuksilta.

Markkinakatsaus

Nousevat korot ja kasvava inflaatio ovat kiusanneet osakemarkkinoita ja herättäneet huolta villisti kohoavista korkotasoista vuodesta 2022 lähtien. Vuoden 2022 inflaation aiheuttamasta takaiskusta huolimatta vuoden 2023 talouskasvu on ylittänyt odotukset. Yhdysvaltain ja Euroopan taantumien sijaan onkin nautittu globaalista kasvusta, inflaatio on väistymässä, ja tuloskasvu on sinnikästä.

Kuluva tuloskausi näyttää lupaavalta, kun sitä peilataan siihen kohdistuneisiin maltillisiin odotuksiin. Joukkovelkakirjojen kohonneiden korkojen vaikutus on näkynyt heinäkuusta lähtien, mutta Yhdysvalloissa vuoden kolmannen kvartaalin BKT-kasvun odotetaan ylittävän 3 prosenttia. Vaikka Eurooppa ja Kiina laahaavatkin perässä, globaali talous pysyy vahvana. Tulosennusteet viittaavat vakauteen Yhdysvalloissa ja laskuun Euroopassa, mikä johtuu edellisen vuoden energiasektorin kasvusta. Horisontissa on mahdollisia positiivisia yllätyksiä, etenkin vuoden 2023 tekoälyaallosta hyötyneellä Yhdysvaltojen teknologiasektorilla.

Osakkeiden lyhyen aikavälin näkymät ovat positiivisempia kuin mitä viime aikojen trendit indikoivat.  Vallitseva pessimismi saattaa käynnistää sijoittajien paluuryntäyksen osakemarkkinoille, jos korkotasot laskevat. Tämä voi puolestaan käynnistää mahdollisen osakkeiden nousun vuoden 2023 lopussa ja vuoden 2024 alussa.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua