Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Close up of fluffy white20plants with yellow parts Unsplash 2000x1125 16 9 Tiny

Kiinnostus vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin on kasvanut viime aikoina lähes räjähdysmäisesti. Viimeisen viiden vuoden aika vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hallinnoimat varat ovat kasvaneet 20 %:n vuosivauhtia, ja ne olivat yli 12 000 miljardia USA:n dollaria syyskuussa 2022*. On sitten kyse metsäsijoittamisesta, infrastruktuuriin sijoittamisesta tai private equity -sijoittamisesta, vaihtoehtoiset ovat monimutkainen sijoitusluokka, jossa onnistuakseen tulee olla tarkkana.


Kokosin seitsemän kohdan listan niin sanotuista ”kultaisista säännöistä”, joita vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoittavan tai niistä kiinnostuneen kannattaa pitää mielessä.

1. Laadi suunnitelma ja sijoitusstrategia

Kuten moniin muihinkin omaisuusluokkiin, myös vaihtoehtoisiin sijoittaminen edellyttää suunnitelman tekemistä. Suunnitelma kannattaa aina aloittaa määrittelemällä lähtötilanne, riskinottohalukkuus sekä tavoitteet. Määritellyt tavoitteet koskevat tyypillisesti allokaatiota, hajautusta, tuottoja ja kassavirtaa, mutta ne voivat liittyä myös esimerkiksi sijoitusten vastuullisuuteen.

Tee sijoitusstrategia, jossa kuvataan, miten tavoiteltu allokaatio ja hajautus saavutetaan pitkällä aikavälillä ja mihin vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuusluokkiin ja strategioihin sijoitetaan.

2. Ole kärsivällinen ja ajattele pitkällä aikavälillä

Vaikka nykymaailmassa tilanteet muuttuvat nopeasti, vaihtoehtoisiin sijoittavan kannattaa pitää pää kylmänä. Salkun rakentaminen vie aikaa ja tyypillisesti tavoiteallokaation saavuttaminen kestää 4–6 vuotta. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää seurata kurinalaisesti laadittua sijoitusstrategiaa. Tasapainoisen salkun edellytyksenä on sijoittaa johdonmukaisesti läpi taloussyklien.

3. Hajauta salkkua

Riskien minimoiseksi suosittelen vahvasti salkun hajauttamista useampaan rahastoon vuosittain. Hajauttaminen maantieteellisten alueiden, strategioiden, toimialojen ja vuosikertojen mukaan vähentää riskiä ja parantaa salkun tuottoa.

Koska vaihtoehtoiset omaisuusluokat vaativat pitkän sijoitushorisontin, vältä ns. "kuumia teemoja", jotka ovat syntyneet lyhytaikaisten trendien seurauksena ja pidä aina mielessä pitkän aikavälin allokaatiotavoitteet.

4. Ymmärrä omaisuusluokan riski-tuottoprofiili sekä epälikviditeetti

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat tyypillisesti pitkäaikaisia ja epälikvidejä sijoituksia. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia omaksua ennen sijoittamista.

Sinun tulisi ymmärtää, miten pääoma kutsutaan sijoituksiin ja miten se palautuu takaisin sijoittajille. Eri vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuusluokilla on erilaiset riski-tuottoprofiilit, mikä on tärkeää ottaa huomioon jo sijoittamisen suunnitteluvaiheessa. Ammattilaisilta saat opastusta omaisuusluokkien eroista ja soveltuvuudesta salkkuun.

5. Älä yritä ajoittaa markkinoita

Monelle sijoittajalle houkutus on etsiä nopeita voittoja ja yrittää hypätä mukaan niin sanotusti juuri oikeaan aikaan. En suosittele yrittämään markkinan ajoittamista.

Ensinnäkin markkinoiden ajoittaminen kyseisessä omaisuusluokassa on melko mahdotonta, sillä vaihtoehtorahastot hajauttavat sijoituksensa tyypillisesti 3–5 vuoden ajanjaksolle.

Toiseksi usein niinä aikoina, jolloin sijoittajat ovat vähentäneet sijoituksiaan omaisuusluokkaan, tehdyillä sijoituksilla on ollut parhaat tuotot. Esimerkiksi taantuman aikana tai juuri sen jälkeen tehdyt private equity buyout -sijoitukset ovat tuottaneet merkittävästi keskimääräistä paremmin (Bain Global Private Equity Report 2023).

6. Kiinnitä huomiota rahastonhoitajan valintaan

Tuottojen hajonta parhaiden ja huonoimpien rahastojen välillä on merkittävää vaihtoehtoisissa omaisuusluokissa, ja siksi valikoivuus rahastonhoitajan valinnassa on avainasemassa tuottojen kannalta.

Ennen rahastosijoituksen tekemistä sijoittajan tulisi arvioida huolellisesti rahastonhoitajan strategiaa, tiimin kokemusta, käytettävissä olevia resursseja, vastuullisuutta ja aiempaa tuottohistoriaa. Lisäksi vertailu muihin vastaaviin rahastonhoitajiin auttaa ymmärtämään, miten rahastonhoitaja on pärjännyt suhteessa vertailuryhmäänsä.

7. Käytä sijoitusneuvojien apua

Sijoittaminen vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin vaatii tietoa ja asiantuntemusta, joten suosittelen vahvasti harkitsemaan kokeneen ulkopuolisen sijoitusneuvojan käyttämistä.

Pelkästään private equity (sis. venture capital) -omaisuusluokassa on tällä hetkellä markkinoilla yli 8 000 rahastoa (Preqin), joten tarjonta on suurta ja myös rahastojen laatu on vaihtelevaa. Hyvillä sijoitusneuvojilla on kaikki työvälineet ja resurssit rahastonhoitajien analysoimiseksi, ja lisäksi he usein tarjoavat mallinnustyökaluja siihen, miten rakentaa salkkua ja saavuttaa haluttu allokaatio vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Vaihtoehtoiset sijoitukset pähkinänkuoressa:

  • Vaihtoehtoisten sijoitusten pääomaisuusluokat ovat private equity, private debt, infrastruktuuri, kiinteistöt, metsä ja luonnonvarat.
  • Näiden yhteenlaskettu koko on globaalisti yli 12 000 miljardia dollaria.
  • Esim. Suomessa vaihtoehtorahastojen hoidossa olevat pääomat ovat kasvaneet lähes 250 % kymmenessä vuodessa.
  • Vaihtoehtoiset sijoitukset parantavat salkun riski-tuotto-profiilia. Lisäämällä salkkuun vaihtoehtoisia sijoituksia on mahdollista nostaa salkun tuotto-odotusta ja vähentää volatiliteettia.
  • Räjähdysmäisen kasvun takana on kysynnän lisäksi myös lisääntynyt saatavuus.

* Lähde: Preqin per 05.06.2023

 

Lue myös: 

Infograafi: Hyvästit 60/40-salkulle

Emma Honkanen: Menestys vaatii rajojen asettamista

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua