Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Stockexchange

Helsingin pörssissä on ollut ilahduttava määrä listautumisia. Se kertoo talouden pirteästä menosta ja yritysten kiinnostuksesta oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen.

Viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana listautuneet yhtiöt ovat silti jääneet markkina-arvoiltaan selvästi suurempia yhtiöitä pienemmiksi. Helsingin pörssin 138 yhtiöstä 20 suurimman yhtiön yhteenlaskettu markkina-arvo on edelleen lähes 85 prosenttia koko pörssin markkina-arvosta.

Vuoden 2014 jälkeen listautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu arvo on kuitenkin vain 11,5 miljardia euroa, mikä on noin 3,5 prosenttia pörssin markkina-arvosta. Yksin Wärtsilä on hiukan suurempi arvoltaan.

Pörssilistautuminen ei ole omistajille ja sijoittajille rahakone. Listautuneiden yhtiöiden kurssikehitys on ollut vaihtelevaa, ja keskimäärin niiden arvot ovat polkeneet paikoillaan viimeisen vuoden aikana.

Toisaalta myös ”vanhojen” yhtiöiden kurssikehitys on ollut epäyhtenäistä. Pörssin raketti on ollut Neste, jonka kurssi on tuplaantunut 12 kuukauden aikana. Toisaalta 20 suurimmasta yhtiöstä 9 osakkeen arvo on laskenut.

Miten pitkällä aikavälillä toimivan sijoittajan pitäisi suhtautua pörssin uusiin tulokkaisiin? 

Uusissa yhtiöissä ei ole mitään magiikkaa. Sijoituskriteerit ovat samat kuin muissakin yhtiöissä. Tyypillisesti uudet tulokkaat ovat kuitenkin kasvuhakuisempia liiketoiminnoissaan, mikä heijastuu osakkeen riskipreemioon. Pienemmät vaihtomäärät heijastuvat likviditeettipreemioon. Vaihtomäärät suhteessa yrityksen markkina-arvoon ovat kuitenkin tyypillisesti suuremmat pienemmissä yhtiöissä.

Listautuminen lisää yhtiöiden tunnettuutta, mahdollistaa yrityskauppojen rahoitusta ja voi vahvistaa avainhenkilöiden sitouttamista. Osakkeiden hinnoittelu on listautumisen ansiosta läpinäkyvämpää. Pienemmän markkina-arvon takia monet pörssitulokkaat jäävät silti monien kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksen ulkopuolelle ja niitä analysoidaan vähemmän.

Hajautus on olennainen tekijä kaikissa sijoituksissa. Malttia on hyvä olla listautumisinnosta huolimatta. Pikavoitot ovat oma lukunsa. Pidemmässä juoksussa yhtiöitä seuloutuu pois. Listoilta poistuu nimiä myös yrityskauppojen myötä.

Uudet yhtiöt tarjoavat täysin uudenlaisia liiketoimintoja ja toimialoja sijoittamiseen. Terveydenhoito, ravintolat ja pelit ovat uutta Helsingin pörssissä. Ne tarjoavat uusia sijoitus- ja hajautusmahdollisuuksia kotimaisilla markkinoilla. Pitkällä aikavälillä toimivan sijoittajan kannattaa tutkia tulokkaita ja olla niistä kiinnostunut!

Kirjoittaja on Evlin varainhoidon seniorisalkunhoitaja ja markkinastrategi

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua