Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Kuinka vihreä on vihreä rahasto oikeasti? Evli julkaisee nyt ensimmäistä kertaa luvut Evli Green Corporate Bond -rahastonsa taustalla. Uudesta vuosittaisesta allokaatio- ja vaikuttavuusraportista selviää, että rahaston vuoden 2020 salkun sijoituksista valtaosa kohdistui uusiutuvaan energiaan, vihreisiin rakennuksiin ja puhtaaseen liikenteeseen. Raportissa avataan myös mihin kestävän kehityksen tavoitteisiin Evlin ensimmäinen vihreille joukkovelkakirjamarkkinoille yrityslainojen kautta sijoittavan salkun yrityslainat vaikuttavat.

Evli julkaisi eurooppalaisella tasollakin harvinaislaatuisen Evli Green Corporate Bond -rahaston vuonna 2020. Nyt haluamme avoimuuden ja läpinäkyvyyden hengessä avata lukuja ja faktoja rahaston taustalla sekä kertoa sijoitusten konkreettisista vaikutuksista. Läpinäkyvyys on keskiössä Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa ja Evlille on tärkeää kertoa avoimesti sijoituskohteidensa sisällöstä.

"Uuden raportin kautta Evli tekee vihreästä Evli Green Corporate Bond -rahastosta sijoittajille vielä läpinäkyvämmän", toteaa Evli Pankin vastuullisen sijoittamisen analyytikko Noora Lakkonen.

Keskiössä energia, liikenne ja rakentaminen

Vuonna 2020 valtaosa Evli Green Corporate Bond -salkun sijoituksista oli allokoitu uusiutuvaan energiaan, vihreisiin rakennuksiin ja puhtaaseen liikenteeseen. Rahoitetut projektit auttoivat liikkeeseenlaskijoita muun muassa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, kasvattamaan uusiutuvan energian kapasiteettia sekä toteuttamaan vihreän rakentamisen hankkeita ja siten parantamaan esimerkiksi rakennusten energiatehokkuutta.

Tarkasteltaessa sijoituksia suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin huomataan, että rahoitetut hankkeet ovat linjassa etenkin puhdasta energiaa, ilmastoa ja kestäviä kaupunkeja ja infrastruktuureja koskevien kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Kaikilla salkussa olevilla vihreillä yrityslainoilla on lisäksi toisen osapuolen lausunto, niin kutsuttu second party opinion. Tämä ulkopuolisen arvioijan antama arvio kertoo siitä, miten laadukkaana vihreiden yrityslainojen viitekehystä voidaan pitää (esim. International Capital Markets Association:n vihreiden joukkolainojen periaatteet) valossa.

Uusi vuosittainen allokaatio- ja vaikuttavuusraportti täydentää neljä kertaa vuodessa julkaistavaa rahaston ESG-raporttia tarjoamalla liikkeeseenlaskijatasoa tarkempaa tietoa rahastossa olevien vihreiden yrityslainojen varojen käytöstä ja vaikutuksista. Raportin tiedot on koottu liikkeeseenlaskijoiden julkaisemien allokaatio- ja vaikuttavuusraporttien pohjalta.

Läpinäkyvyyttä sijoituksiin

Läpinäkyvyys on yksi use-of-proceeds -muotoisten yrityslainojen keskeisistä ominaisuuksista sillä perinteisistä yrityslainoista poiketen sijoittajalla on mahdollisuus seurata, miten liikkeeseenlaskulla kerätyt varat on käytetty. Raportointi onkin tämän vuoksi avainasemassa green bond -markkinan läpinäkyvyyden kannalta, sillä se tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden varmistaa, että liikkeeseenlaskija on käyttänyt varat siten kuin he ovat liikkeeseenlaskuhetkellä vihreiden yrityslainojen viitekehyksessä (niin kutsuttu green bond framework) luvanneet.

”Raportoimalla avoimesti omista sijoituksistamme ja niiden vaikutuksista, tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme vastaavaa läpinäkyvyyttä heidän sijoituksiinsa", Lakkonen toteaa.

Sekä Evli Green Corporate Bond -rahaston ESG-raportti että allokaatio- ja vaikuttavuusraportti löytyvät osoitteesta www.evli.com/esg-raportit.

Kiinnostuitko aiheesta, lue lisää:

Evli tuo markkinoille ensimmäisen vihreän yrityslainarahastonsa

Milloin vihreä on aidosti vihreää?

Uudistetut ESG-raportit tarjoavat entistä enemmän tietoa Evlin rahastojen vastuullisuudesta

Lisätietoja:

Noora Lakkonen, vastuullisen sijoittamisen analyytikko, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 356 3411, noora.lakkonen@evli.com

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua